Ceny nieruchomości: sprzedaż w Legnickie Pole (Dolnośląskie)

Ceny nieruchomości: Legnickie Pole, Dolnośląskie odniosły delikatny wzrost w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano wzrost cen nieruchomości rynku wtórnego w tym mieście.

413 927,5 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
1 626 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Legnickie Pole wzrosła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Czerwca, średnia cena za m² wyniosła 1 481 zł. W następnym miesiącu cena za m² znacznie wzrosła do 1 798 zł. W następujących dwóch miesiącach cena za m² podniosła się o 115 %, z 1 639,5 zł na 1 881 zł za m². Odnotowano znaczną deflację ceny za m² o 77 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 1 760,25 zł a 1 357,5 zł w miesiącach Października i Listopada.

Średnia cena

W oparciu o cenę w mieście Legnickie Pole (miejscowość), odnotowano znaczny spadek w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena za Czerwca wynosi 720 595 zł. W przeciągu miesiąca Lipca odnotowano znaczną redukcję ceny do 568 411 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Sierpnia, Września) odnotowano znaczną redukcję średniej ceny o 49% w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano silny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 480 418,25 zł do 280 946 zł, co daje 58 % spadek.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 22 % niższe od średniej ceny wynoszącej 225 684 zł w mieście Legnickie Pole. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 22 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 32 % droższe od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Legnickie Pole. Nieruchomości w najwyższych cenach opartych na pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 32 % wyższe od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Legnickie Pole możemy zauważyć, że najtańszy typ nieruchomości to Działka w cenie 225 684 zł. Cena jest o 22 % korzystniejsza od średniej ceny sięgającej !PRECIO2!. "Działka" jest w najniższej cenie. Cena ta jest o 22 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najdroższy typ nieruchomości to Działka w cenie 1 617 zł / m². Działka w średniej w cenie 1 617 zł / m² jest typem nieruchomości o najwyższej cenie skierowanym do bardziej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena listopada
Średnie ceny m² listopada
Liczba nieruchomości w Legnickie Pole
Liczba nieruchomości w woj. Dolnośląskie
289 960 zł
1 224 zł
478
799 630
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.