Ceny nieruchomości: sprzedaż w Legnickie Pole (Dolnośląskie)

Ceny nieruchomości: Legnickie Pole, Dolnośląskie odniosły silny spadek w przeciągu ostatnich miesięcy. Ceny nieruchomości wynku wtórnego odniosły silny spadek w tym mieście.

609 679,67 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
2 405,5 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Legnickie Pole mocno spadła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Listopada, średnia cena za m² wyniosła 3 687 zł. W następnych miesiącach cena za m² znacznie zmalała do 1 834 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Stycznia, Lutego) obniżyła się znacznie o 60 % w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. Odnotowano znaczny wzrost ceny za m² o 126 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 2 213,25 zł a 2 790 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnia cena

W oparciu o cenę w mieście Legnickie Pole (miejscowość), odnotowano obniżenie cen w ostatnich 6 miesiącach. Średnia cena w pierwszym przykładowym miesiącu (Listopada) wyniosła 640 100 zł. W miesiącu Grudnia odnotowano znaczny wzrost cen sięgających 736 133 zł. W kolejnych dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się mniej więcej na tym samym poziomie w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy, wahając się między 688 116,5 zł a 657 706,5 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano silny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 672 911,5 zł do 483 216 zł, co daje 72 % spadek.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 54 % niższe od średniej ceny wynoszącej 219 216 zł w mieście Legnickie Pole. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 54 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 44 % tańsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Legnickie Pole. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach opartych na pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 44 % niższe od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Legnickie Pole możemy zauważyć, że najtańszy typ nieruchomości to Działka w cenie 219 216 zł. Cena jest o 54 % korzystniejsza od średniej ceny sięgającej !PRECIO2!. "Działka" jest w najniższej cenie. Cena ta jest o 54 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najtańszy typ nieruchomości to Działka w cenie 1 559 zł / m². Działka w średniej w cenie 1 559 zł / m² jest najtańszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Średnie ceny m² kwietnia
Liczba nieruchomości w Legnickie Pole
Liczba nieruchomości w woj. Dolnośląskie
474 982 zł
2 799 zł
158
697 210
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.