Ceny nieruchomości: sprzedaż w Lisia Góra (Małopolskie)

Ceny nieruchomości: Lisia Góra, Małopolskie odniosły silny wzrost w przeciągu ostatnich miesięcy. Ceny nieruchomości wynku wtórnego odniosły silny wzrost w tym mieście.

198 454,17 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
1 190,33 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Lisia Góra mocno wzrosła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Sierpnia, średnia cena za m² wyniosła 665 zł. W następnym miesiącu cena za m² znacznie wzrosła do 963 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Października, Listopada) odniosła znaczną podwyżkę o 153 %. Odnotowano znaczny wzrost ceny za m² o 147 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 1 029,25 zł a 1 512,5 zł w miesiącach Grudnia i Stycznia.

Średnia cena

W oparciu o cenę w mieście Lisia Góra (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena w pierwszym przykładowym miesiącu (Sierpnia) wyniosła 137 851 zł. W miesiącu Września odnotowano znaczny wzrost cen sięgających 316 753 zł. W kolejnych dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się mniej więcej na tym samym poziomie w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy, wahając się między 227 302 zł a 221 148,5 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano silny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 224 225,25 zł do 146 912 zł, co daje 66 % spadek.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najwyższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 104 % wyższe od średniej ceny wynoszącej 336 007 zł w mieście Lisia Góra. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najwyższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są wyższe o 104 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 39 % tańsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Lisia Góra. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach opartych na pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 39 % niższe od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Lisia Góra możemy zauważyć, że najdroższy typ nieruchomości to Działka w cenie 336 007 zł. Cena jest o 104 % wyższa od średniej ceny sięgającej !PRECIO2!. "Działka" jest w najwyższej cenie. Cena ta jest o 104 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najtańszy typ nieruchomości to Działka w cenie 1 075 zł / m². Działka w średniej w cenie 1 075 zł / m² jest najtańszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena stycznia
Średnie ceny m² stycznia
Liczba nieruchomości w Lisia Góra
Liczba nieruchomości w woj. Małopolskie
165 000 zł
1 775 zł
388
1 216 274
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.