Ceny nieruchomości: sprzedaż w Nasielsk (Mazowieckie)

Ceny nieruchomości: Nasielsk, Mazowieckie odniosły silny wzrost w przeciągu ostatnich miesięcy. Ceny nieruchomości wynku wtórnego odniosły silny wzrost w tym mieście.

222 084 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
1 501,17 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Nasielsk mocno wzrosła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Września, średnia cena za m² wyniosła 786 zł. W następnym miesiącu cena za m² znacznie wzrosła do 1 690 zł. W następujących dwóch miesiącach cena za m² podniosła się o 112 %, z 1 238 zł na 1 384,5 zł za m². Odnotowano znaczny wzrost ceny za m² o 143 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 1 311,25 zł a 1 881 zł w miesiącach Stycznia i Lutego.

Średnia cena

W oparciu o cenę w mieście Nasielsk (miejscowość), odnotowano wzrost w przeciągu 6 miesięcy. Cena w miesiącu Września wyniosła 212 656 zł, odnosząc wzrost w Października do 231 263 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Listopada, Grudnia) średnia cena spadła o 93% w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. W oparciu o analizę pierwszych czterech cen i ostatnich dwóch miesięcy, średnia cena delikatnie wzrosła o 110 % w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % niższe od średniej ceny wynoszącej 272 705 zł w mieście Nasielsk. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 0 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 0 % tańsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Nasielsk. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach opartych na pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % niższe od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Nasielsk możemy zauważyć, że najtańszy typ nieruchomości to Działka w cenie 272 705 zł. Cena jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny sięgającej !PRECIO2!. "Działka" jest w najniższej cenie. Cena ta jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najtańszy typ nieruchomości to Działka w cenie 2 364 zł / m². Działka w średniej w cenie 2 364 zł / m² jest najtańszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena lutego
Średnie ceny m² lutego
Liczba nieruchomości w Nasielsk
Liczba nieruchomości w woj. Mazowieckie
272 705 zł
2 364 zł
1 776
4 380 920
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.