Ceny nieruchomości: sprzedaż w Nasielsk (Mazowieckie)

Ceny nieruchomości: Nasielsk, Mazowieckie odniosły silny spadek w przeciągu ostatnich miesięcy. Ceny nieruchomości wynku wtórnego odniosły silny spadek w tym mieście.

297 166,5 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
1 315,5 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Nasielsk mocno spadła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Czerwca, średnia cena za m² wyniosła 2 034 zł. W następnych miesiącach cena za m² znacznie zmalała do 1 405 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Sierpnia, Września) obniżyła się znacznie o 66 % w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. Odnotowano znaczną deflację ceny za m² o 76 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 1 430,75 zł a 1 085 zł w miesiącach Października i Listopada.

Średnia cena

W oparciu o cenę w mieście Nasielsk (miejscowość), odnotowano znaczny spadek w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena za Czerwca wynosi 446 138 zł. W przeciągu miesiąca Lipca odnotowano znaczną redukcję ceny do 283 907 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Sierpnia, Września) odnotowano znaczną redukcję średniej ceny o 68% w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano redukcję ceny w odniesieniu do poprzednich miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła o 90 %, z 306 999 zł do 277 501,5 zł w miesiącach Października i Listopada.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % niższe od średniej ceny wynoszącej 292 383 zł w mieście Nasielsk. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 0 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 0 % tańsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Nasielsk. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach opartych na pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % niższe od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Nasielsk możemy zauważyć, że najtańszy typ nieruchomości to Działka w cenie 292 383 zł. Cena jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny sięgającej !PRECIO2!. "Działka" jest w najniższej cenie. Cena ta jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najtańszy typ nieruchomości to Działka w cenie 1 132 zł / m². Działka w średniej w cenie 1 132 zł / m² jest najtańszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena listopada
Średnie ceny m² listopada
Liczba nieruchomości w Nasielsk
Liczba nieruchomości w woj. Mazowieckie
292 383 zł
1 132 zł
996
2 540 232
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.