Ceny nieruchomości: sprzedaż w Tychy (Śląskie)

Ceny nieruchomości: Tychy, Śląskie utrzymały się na tym samym poziomie w przeciągu ostatnich miesięcy. Ceny nieruchomości na wynajem utrzymały się na równym poziomie w tym mieście.

275 205,5 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
4 366,5 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Tychy utrzymała się na tym samym poziomie w ostatnich 6 miesiącach. W miesiącu Czerwca, średnia cena za m² wyniosła 4 338 zł. W miesiącu Lipca cena utrzymała się mniej więcej na tym samym poziomie, gdyż wyniosła 4 309 zł za m². W następujących dwóch miesiącach cena za m² ledwo się zmieniła z 4 323,5 zł na 4 245 zł za m². Cena za m² podwyższyła się o 106 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 4 284,25 zł a 4 531 zł w miesiącach Października i Listopada.

Średnia cena

W oparciu o cenę w mieście Tychy (miejscowość), ceny utrzymały się na tym samym poziomie w przeciągu 6 miesięcy. Cena w miesiącu Czerwca wyniosła 271 921 zł, odnosząc wzrost w Lipca do 310 069 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Sierpnia, Września) średnia cena spadła o 93% w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano redukcję ceny w odniesieniu do poprzednich miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła o 95 %, z 280 184,75 zł do 265 247 zł w miesiącach Października i Listopada.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % niższe od średniej ceny wynoszącej 271 987 zł w mieście Tychy. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 0 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 0 % tańsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Tychy. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach opartych na pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % niższe od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Tychy możemy zauważyć, że najtańszy typ nieruchomości to Mieszkanie w cenie 271 987 zł. Cena jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny sięgającej !PRECIO2!. "Mieszkanie" jest w najniższej cenie. Cena ta jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najtańszy typ nieruchomości to Mieszkanie w cenie 4 545 zł / m². Mieszkanie w średniej w cenie 4 545 zł / m² jest najtańszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena listopada
Średnie ceny m² listopada
Liczba nieruchomości w Tychy
Liczba nieruchomości w woj. Śląskie
271 987 zł
4 545 zł
21 198
728 792
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.