Ceny nieruchomości: sprzedaż w Tychy (Śląskie)

Ceny nieruchomości: Tychy, Śląskie utrzymały się na tym samym poziomie w przeciągu ostatnich miesięcy. Ceny nieruchomości na wynajem utrzymały się na równym poziomie w tym mieście.

276 726,17 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
4 284,33 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Tychy utrzymała się na tym samym poziomie w ostatnich 6 miesiącach. W miesiącu Kwietnia, średnia cena za m² wyniosła 4 240 zł. W miesiącu Maja cena utrzymała się mniej więcej na tym samym poziomie, gdyż wyniosła 4 329 zł za m². W następujących dwóch miesiącach cena za m² ledwo się zmieniła z 4 284,5 zł na 4 323,5 zł za m². Cena za m² prawie się nie zmieniła w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach wahając się między 4 304 zł a 4 245 zł w miesiącach Sierpnia i Września.

Średnia cena

W oparciu o cenę w mieście Tychy (miejscowość), ceny utrzymały się na tym samym poziomie w przeciągu 6 miesięcy. W pierwszym przykładowym miesiącu (Kwietnia), średnia cena wyniosła 266 195 zł. W miesiącu Maja cena utrzymała się na poziomie 273 423 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Czerwca, Lipca) odnotowano średni przyrost między 269 809 zł a 290 995 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy średnia cena utrzymała się na mniej więcej tym samym poziomie w odniesieniu do poprzednich wartości wahających się między 280 402 zł a 269 374,5 zł w miesiącach Sierpnia i Września.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % niższe od średniej ceny wynoszącej 272 984 zł w mieście Tychy. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 0 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 0 % tańsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Tychy. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach opartych na pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % niższe od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Tychy możemy zauważyć, że najtańszy typ nieruchomości to Mieszkanie w cenie 272 984 zł. Cena jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny sięgającej !PRECIO2!. "Mieszkanie" jest w najniższej cenie. Cena ta jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najtańszy typ nieruchomości to Mieszkanie w cenie 4 191 zł / m². Mieszkanie w średniej w cenie 4 191 zł / m² jest najtańszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena września
Średnie ceny m² września
Liczba nieruchomości w Tychy
Liczba nieruchomości w woj. Śląskie
272 984 zł
4 191 zł
23 886
853 226
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.