Ceny nieruchomości: sprzedaż w Wierzbice (Dolnośląskie)

Ceny nieruchomości: Wierzbice, Dolnośląskie odniosły silny wzrost w przeciągu ostatnich miesięcy. Ceny nieruchomości wynku wtórnego odniosły silny wzrost w tym mieście.

786 114,5 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
484,83 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Wierzbice mocno wzrosła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Czerwca, średnia cena za m² wyniosła 83 zł. W następnym miesiącu cena za m² znacznie wzrosła do 808 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Sierpnia, Września) odniosła znaczną podwyżkę o 205 %. Odnotowano znaczną deflację ceny za m² o 14 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 679,25 zł a 96 zł w miesiącach Października i Listopada.

Średnia cena

W oparciu o cenę w mieście Wierzbice (miejscowość), odnotowano obniżenie cen w ostatnich 6 miesiącach. Średnia cena za Czerwca wynosi 827 116 zł. W przeciągu miesiąca Lipca odnotowano nieznaczny spadek ceny do 712 102 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Sierpnia, Września) odnotowano średni przyrost między 769 609 zł a 815 892,5 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy średnia cena utrzymała się na mniej więcej tym samym poziomie w odniesieniu do poprzednich wartości wahających się między 792 750,75 zł a 772 842 zł w miesiącach Października i Listopada.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 24 % niższe od średniej ceny wynoszącej 620 027 zł w mieście Wierzbice. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 24 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 3136 % droższe od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Wierzbice. Nieruchomości w najwyższych cenach opartych na pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 3136 % wyższe od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Wierzbice możemy zauważyć, że najtańszy typ nieruchomości to Działka w cenie 620 027 zł. Cena jest o 24 % korzystniejsza od średniej ceny sięgającej !PRECIO2!. "Działka" jest w najniższej cenie. Cena ta jest o 24 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najdroższy typ nieruchomości to Działka w cenie 3 074 zł / m². Działka w średniej w cenie 3 074 zł / m² jest typem nieruchomości o najwyższej cenie skierowanym do bardziej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena listopada
Średnie ceny m² listopada
Liczba nieruchomości w Wierzbice
Liczba nieruchomości w woj. Dolnośląskie
812 486 zł
95 zł
178
677 812
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.