Ceny nieruchomości: sprzedaż w Wierzbice (Dolnośląskie)

Ceny nieruchomości: Wierzbice, Dolnośląskie odniosły silny wzrost w przeciągu ostatnich miesięcy. Ceny nieruchomości wynku wtórnego odniosły silny wzrost w tym mieście.

1 262 814,17 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
857,33 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Wierzbice mocno wzrosła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Listopada, średnia cena za m² wyniosła 597 zł. W następnym miesiącu cena za m² znacznie wzrosła do 709 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Stycznia, Lutego) wzrosła o 87 % w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. Odnotowano znaczny wzrost ceny za m² o 222 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 609,25 zł a 1 353,5 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnia cena

W oparciu o cenę w mieście Wierzbice (miejscowość), ceny utrzymały się na tym samym poziomie w przeciągu 6 miesięcy. Cena w miesiącu Listopada wyniosła 1 306 125 zł, odnosząc wzrost w Grudnia do 1 442 313 zł. W kolejnych dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się mniej więcej na tym samym poziomie w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy, wahając się między 1 374 219 zł a 1 342 020,5 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano silny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 1 358 119,75 zł do 1 072 203 zł, co daje 79 % spadek.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 22 % niższe od średniej ceny wynoszącej 609 561 zł w mieście Wierzbice. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 22 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 91 % droższe od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Wierzbice. Nieruchomości w najwyższych cenach opartych na pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 91 % wyższe od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Wierzbice możemy zauważyć, że najtańszy typ nieruchomości to Działka w cenie 609 561 zł. Cena jest o 22 % korzystniejsza od średniej ceny sięgającej !PRECIO2!. "Działka" jest w najniższej cenie. Cena ta jest o 22 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najdroższy typ nieruchomości to Działka w cenie 3 006 zł / m². Działka w średniej w cenie 3 006 zł / m² jest typem nieruchomości o najwyższej cenie skierowanym do bardziej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Średnie ceny m² kwietnia
Liczba nieruchomości w Wierzbice
Liczba nieruchomości w woj. Dolnośląskie
782 856 zł
1 575 zł
160
697 210
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.