Ceny nieruchomości: wynajem w Łasin (Kujawsko-pomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Łasin, Kujawsko-pomorskie znacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano silny wzrost cen nieruchomości na wynajem w tym mieście.

2 020,8 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
9,6 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Łasin podniosła się znacznie w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Maja, średnia cena za m² wyniosła 4 zł. W następnym miesiącu cena za m² znacznie wzrosła do 19 zł. W następujących dwóch miesiącach cena za m² praktycznie się nie zmieniła, wahając się między 11,5 zł a 11 zł za m². Odnotowano znaczny spadek ceny za m² o 13 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 11,25 zł a 1,5 zł w miesiącach Września i Października.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Łasin (miejscowość), odnotowano znaczny spadek w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena za Maja wynosi 2 838 zł. W przeciągu miesiąca Czerwca odnotowano znaczny spadek ceny do 798 zł. lejnych dwóch miesiącach nie odnotowano prawie żadnej zmiany średniej ceny w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy, wahając się między 1 818 zł a 1 816,5 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano znaczny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 1 817,25 zł do 1 417,5 zł, co daje 78 % spadek.

Dane wykresu
Średnia cena października
Średnie ceny m² października
Liczba nieruchomości w Łasin
Liczba nieruchomości w woj. Kujawsko-pomorskie
Brak danych
Brak danych
8
49 448
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.