Ceny nieruchomości: wynajem w Łubianka (Kujawsko-pomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Łubianka, Kujawsko-pomorskie nieznacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano wzrost ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

2 934,83 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
12,17 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Łubianka podniosła się w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Marca, średnia cena za m² wyniosła 11 zł. W miesiącu Kwietnia cena prawie wcale się nie zmieniła , gdyż wyniosła 11 zł za m². Cena w następujących dwóch miesiącach (Maja, Czerwca) odniosła znaczny wzrost o 127 %. Cena za m² spadła o 92 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 12,5 zł a 11,5 zł w miesiącach Lipca i Sierpnia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Łubianka (miejscowość), odnotowano znaczny spadek w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena za Marca wynosi 3 455 zł. W przeciągu miesiąca Kwietnia odnotowano znaczny spadek ceny do 1 892 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Maja, Czerwca) odnotowano znaczny spadek średniej ceny o 69% w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. W oparciu o analizę pierwszych czterech cen i ostatnich dwóch miesięcy, średnia cena znacznie wzrosła o 189 % w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 11 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 3 990 zł w mieście Łubianka. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 11 % od średnich cen wymienionych wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wg średniej ceny za typ nieruchomości w mieście Łubianka, w cenie 3 990 zł jest 11 % tańsze od średniej ceny (4 485 zł) w tym mieście.

Dane wykresu
Średnia cena sierpnia
Średnie ceny m² sierpnia
Liczba nieruchomości w Łubianka
Liczba nieruchomości w woj. Kujawsko-pomorskie
4 485 zł
12 zł
46
49 912
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.