Ceny nieruchomości: wynajem w Łubianka (Kujawsko-pomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Łubianka, Kujawsko-pomorskie obniżyły się nieznacznie w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano spadek ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

2 939 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
13,33 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Łubianka spadła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Sierpnia, średnia cena za m² wyniosła 14 zł. W następnych miesiącach cena za m² spadła do 12 zł. W następujących dwóch miesiącach cena za m² wzrosła o 108 %, z 13 zł na 14 zł za m². Cena za m² prawie się nie zmieniła w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach wahając się między 13,5 zł a 13 zł w miesiącach Grudnia i Stycznia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Łubianka (miejscowość), odnotowano znaczny spadek w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena za Sierpnia wynosi 4 495 zł. W przeciągu miesiąca Września odnotowano znaczny spadek ceny do 3 459 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Października, Listopada) odnotowano znaczny spadek średniej ceny o 48% w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy średnia cena prawie się nie zmieniła w odniesieniu do poprzednich wartości wahających się między 2 935,5 zł a 2 946 zł w miesiącach Grudnia i Stycznia.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 1 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 4 023 zł w mieście Łubianka. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 1 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 83 % korzystniejsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Łubianka. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 83 % korzystniejsze od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Łubianka można zauważyć, że najkorzystniejszy rodzaj nieruchomości to Działka w wysokości 4 023 zł. Cena jest o 1 % niższa od średniej ceny nieruchomości. "Działka" jest w najkorzystniejszej cenie. Cena ta jest o 1 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najkorzystniejszy typ nieruchomości to Działka w cenie 2 zł / m². Działka w średniej w cenie 2 zł / m² jest najkorzystniejszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena stycznia
Średnie ceny m² stycznia
Liczba nieruchomości w Łubianka
Liczba nieruchomości w woj. Kujawsko-pomorskie
4 073 zł
12 zł
60
48 618
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Podobne wyniki w województwie: Kujawsko-pomorskie