Ceny nieruchomości: wynajem w Łubianka (Kujawsko-pomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Łubianka, Kujawsko-pomorskie obniżyły się nieznacznie w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano spadek ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

2 940,17 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
13,67 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Łubianka spadła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Czerwca, średnia cena za m² wyniosła 15 zł. W następnych miesiącach cena za m² spadła do 13 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Sierpnia, Września) spadła o 93 % w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena za m² prawie się nie zmieniła w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach wahając się między 13,5 zł a 14 zł w miesiącach Października i Listopada.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Łubianka (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena w pierwszym przykładowym miesiącu (Czerwca) wyniosła 1 821 zł. W miesiącu Lipca odnotowano znaczny wzrost cen sięgających 4 078 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Sierpnia, Września) odnotowano znaczny wzrost o 135% w odniesieniu do dwóch poprzednich miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano znaczny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 3 463,25 zł do 1 894 zł, co daje 55 % spadek.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że najdroższe nieruchomości są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 113 % wyższe od średniej ceny wynoszącej 4 033 zł w mieście Łubianka. W oparciu o wartości pokoi, najdroższe nieruchomości są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są wyższe o 113 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 75 % korzystniejsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Łubianka. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 75 % korzystniejsze od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Łubianka możemy zauważyć, że najdroższy rodzaj nieruchomości to Działka w wysokości 4 033 zł. Cena jest o 113 % wyższa od średniej ceny nieruchomości. "Działka" jest w najwyższej cenie. Cena ta jest o 113 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najkorzystniejszy typ nieruchomości to Działka w cenie 4 zł / m². Działka w średniej w cenie 4 zł / m² jest najkorzystniejszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena listopada
Średnie ceny m² listopada
Liczba nieruchomości w Łubianka
Liczba nieruchomości w woj. Kujawsko-pomorskie
1 894 zł
16 zł
64
50 872
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Podobne wyniki w województwie: Kujawsko-pomorskie