Ceny nieruchomości: wynajem w Barwice (Zachodniopomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Barwice, Zachodniopomorskie znacznie spadły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano silny spadek cen nieruchomości na wynajem w tym mieście.

3 921,83 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
18,17 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Barwice odniosła mocny spadek w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Listopada, średnia cena za m² wyniosła 24 zł. W miesiącu Grudnia cena prawie wcale się nie zmieniła , gdyż wyniosła 25 zł za m². Cena w następujących dwóch miesiącach (Stycznia, Lutego) spadła znacznie o 73 % w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. Odnotowano znaczny spadek ceny za m² o 56 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 21,25 zł a 12 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Barwice (miejscowość), odnotowano znaczny spadek w przeciągu 6 miesięcy. W pierwszym przykładowym miesiącu (Listopada), średnia cena wyniosła 4 875 zł. W miesiącu Grudnia cena utrzymała się na poziomie 4 880 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Stycznia, Lutego) odnotowano znaczny spadek średniej ceny o 80% w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano znaczny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 4 399,25 zł do 2 967 zł, co daje 67 % spadek.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 4 pokoi. Ich ceny są o 3 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 2 967 zł w mieście Barwice. Nieruchomości o najwyższej średniej cenie mają 1 pokój. Ich cena jest o 61 % wyższa od średniej ceny. Poza tym mamy nieruchomości, w których są 3 pokoi za 4 750 zł.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 67 % korzystniejsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Barwice. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 67 % korzystniejsze od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wg średniej ceny za typ nieruchomości w mieście Barwice, w cenie 2 877 zł jest 3 % tańsze od średniej ceny (2 967 zł) w tym mieście.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Średnie ceny m² kwietnia
Liczba nieruchomości w Barwice
Liczba nieruchomości w woj. Zachodniopomorskie
2 967 zł
12 zł
0
52 050
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.