Ceny nieruchomości: wynajem w Białystok (Podlaskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Białystok, Podlaskie nieznacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano wzrost ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

2 747 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
33,34 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Białystok podniosła się w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Stycznia, średnia cena za m² wyniosła 31,92 zł. W następnym miesiącu cena za m² wzrosła do 34,46 zł. W następujących dwóch miesiącach cena za m² praktycznie się nie zmieniła, wahając się między 33,19 zł a 33,01 zł za m². Cena za m² prawie się nie zmieniła w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach wahając się między 33,1 zł a 33,81 zł w miesiącach Maja i Czerwca.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Białystok (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena w pierwszym przykładowym miesiącu (Stycznia) wyniosła 2 413 zł. W miesiącu Lutego odnotowano znaczny wzrost cen sięgających 3 074 zł. lejnych dwóch miesiącach nie odnotowano prawie żadnej zmiany średniej ceny w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy, wahając się między 2 743,5 zł a 2 861,5 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano spadek ceny w odniesieniu do poprzednich miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła o 94 %, z 2 802,5 zł do 2 636 zł w miesiącach Maja i Czerwca.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 2 pokoi. Ich ceny są o 40 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 2 485 zł w mieście Białystok. Nieruchomości o najwyższej średniej cenie mają 4 pokoi. Ich cena jest o 11 % wyższa od średniej ceny. Poza tym mamy nieruchomości, w których są 3 pokoi za 2 073 zł.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 4 pokoi są najkorzystniejsze – ich cena wynosi 29,18 zł / m², ze średnią ceną 34,61 zł / m² w mieście Białystok. Nieruchomości w najwyższych średnich cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 11 % wyższe od średniej ceny, a po nich nieruchomości wyposażone w 2 pokoi, w cenie 33,91 zł / m².

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wykres średniej ceny wynajmu pokazuje, że Dom jest najkorzystniejszym typem nieruchomości. W tym przypadku cena 2 485 zł jest o 37 % niższa od średniej ceny w mieście Białystok. Grunt jest drugim najkorzystniejszym typem nieruchomości. Najdroższy typ nieruchomości to "Lokal" a zaraz po nim "Mieszkanie". Jego cena 5 668 zł jest o 159 % wyższa od średniej ceny.

Wg średniej ceny za m², najkorzystniejszy typ nieruchomości to Działka w cenie 21,9 zł / m², a zaraz po nim Grunt w cenie 30 zł / m². Lokal jest najdroższym typem nieruchomości w cenie 41,37 zł / m², a zaraz po nim Dom w cenie ok. 34,01 zł / m².

Dane wykresu
Średnia cena czerwca
Średnie ceny m² czerwca
Liczba nieruchomości w Białystok
Liczba nieruchomości w woj. Podlaskie
2 485 zł
34,61 zł
10 722
13 980
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.