Ceny nieruchomości: wynajem w Bobrowo (Kujawsko-pomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Bobrowo, Kujawsko-pomorskie znacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano silny wzrost cen nieruchomości na wynajem w tym mieście.

2 985,6 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
6,2 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Bobrowo podniosła się znacznie w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Maja, średnia cena za m² wyniosła . W następnym miesiącu cena za m² znacznie wzrosła do 7 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Lipca, Sierpnia) odniosła znaczny wzrost o 171 %. Cena za m² obniżyła się o 126 % w ostatnich dwóch miesiącach w porównaniu do średniej ceny w poprzednich 4 miesiącach. Wartość otrzymano po porównaniu pierwszych 4 miesięcy, podczas których cena za m² wahała się między 4,75 zł a 6 zł w miesiącach Września i Października.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Bobrowo (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena w pierwszym przykładowym miesiącu (Maja) wyniosła . W miesiącu Czerwca odnotowano znaczny wzrost cen sięgających 2 988 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Lipca, Sierpnia) odnotowano znaczny wzrost o 200% w odniesieniu do dwóch poprzednich miesięcy. W oparciu o analizę pierwszych czterech cen i ostatnich dwóch miesięcy, średnia cena znacznie wzrosła o 133 % w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 3 pokoi. Ich ceny są o 1 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 2 964 zł w mieście Bobrowo. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 3 pokoi. Ich ceny są korzystniejsze o 1 % od średnich cen wymienionych wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wg średniej ceny za typ nieruchomości w mieście Bobrowo, w cenie 2 964 zł jest 1 % tańsze od średniej ceny (2 985 zł) w tym mieście.

Dane wykresu
Średnia cena października
Średnie ceny m² października
Liczba nieruchomości w Bobrowo
Liczba nieruchomości w woj. Kujawsko-pomorskie
2 985 zł
6 zł
0
49 448
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.