Ceny nieruchomości: wynajem w Chorzów (Śląskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Chorzów, Śląskie nieznacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano wzrost ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

2 725,17 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
29,91 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Chorzów podniosła się w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Sierpnia, średnia cena za m² wyniosła 27,27 zł. W następnym miesiącu cena za m² wzrosła do 30,28 zł. W następujących dwóch miesiącach cena za m² wzrosła o 107 %, z 28,77 zł na 30,81 zł za m². Cena za m² prawie się nie zmieniła w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach wahając się między 29,79 zł a 30,14 zł w miesiącach Grudnia i Stycznia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Chorzów (miejscowość), nie zanotowano prawie żadnych zmian w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena w pierwszym przykładowym miesiącu (Sierpnia) wyniosła 2 804 zł. W miesiącu Września odnotowano znaczny wzrost cen sięgających 3 283 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Października, Listopada) odnotowano średni wzrost między 3 043,5 zł a 3 333,5 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano znaczny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 3 188,5 zł do 1 798,5 zł, co daje 56 % spadek.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 28 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 1 656 zł w mieście Chorzów. Nieruchomości o najwyższej średniej cenie mają 3 pokoi. Ich cena jest o 6 % wyższa od średniej ceny. Poza tym mamy nieruchomości, w których są 4 pokoi za 1 300 zł.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 4 pokoi są najkorzystniejsze – ich cena wynosi 11,53 zł / m², ze średnią ceną 28,18 zł / m² w mieście Chorzów. Nieruchomości w najwyższych średnich cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 33 % wyższe od średniej ceny, a po nich nieruchomości wyposażone w 2 pokoi, w cenie 28,53 zł / m².

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wykres średniej ceny wynajmu pokazuje, że Mieszkanie jest najkorzystniejszym typem nieruchomości. W tym przypadku cena 1 656 zł jest o 24 % niższa od średniej ceny w mieście Chorzów. Biuro jest drugim najkorzystniejszym typem nieruchomości. Najdroższy typ nieruchomości to "Działka" a zaraz po nim "Dom". Jego cena 5 326 zł jest o 327 % wyższa od średniej ceny.

Wg średniej ceny za m², najkorzystniejszy typ nieruchomości to Biuro w cenie 24 zł / m², a zaraz po nim Działka w cenie 25,99 zł / m². Lokal jest najdroższym typem nieruchomości w cenie 35,82 zł / m², a zaraz po nim Dom w cenie ok. 30,6 zł / m².

Dane wykresu
Średnia cena stycznia
Średnie ceny m² stycznia
Liczba nieruchomości w Chorzów
Liczba nieruchomości w woj. Śląskie
1 656 zł
28,18 zł
2 922
110 366
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.