Ceny nieruchomości: wynajem w Koronowo (Kujawsko-pomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Koronowo, Kujawsko-pomorskie znacznie spadły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano silny spadek cen nieruchomości na wynajem w tym mieście.

6 498 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
16,07 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Koronowo odniosła mocny spadek w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Marca, średnia cena za m² wyniosła 19,55 zł. W następnych miesiącach cena za m² znacznie spadła do 15,32 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Maja, Czerwca) spadła znacznie o 69 % w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena za m² obniżyła się o 128 % w ostatnich dwóch miesiącach w porównaniu do średniej ceny w poprzednich 4 miesiącach. Wartość otrzymano po porównaniu pierwszych 4 miesięcy, podczas których cena za m² wahała się między 14,7 zł a 18,83 zł w miesiącach Lipca i Sierpnia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Koronowo (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena w pierwszym przykładowym miesiącu (Marca) wyniosła 2 320 zł. W miesiącu Kwietnia odnotowano znaczny wzrost cen sięgających 7 889 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Maja, Czerwca) odnotowano znaczny wzrost o 176% w odniesieniu do dwóch poprzednich miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano znaczny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 7 053,25 zł do 5 387,5 zł, co daje 76 % spadek.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 38 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 3 343 zł w mieście Koronowo. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 38 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 74 % korzystniejsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Koronowo. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 74 % korzystniejsze od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wykres średniej ceny wynajmu pokazuje, że Działka jest najkorzystniejszym typem nieruchomości. W tym przypadku cena 5 387 zł jest o 38 % niższa od średniej ceny w mieście Koronowo. Mieszkanie jest drugim najkorzystniejszym typem nieruchomości. Typ nieruchomości w najkorzystniejszej cenie to "Mieszkanie" a zaraz po nim "Działka". Jego cena 3 343 zł jest o 20 % bardziej korzystna od średniej ceny.

Wg średniej ceny za m², najkorzystniejszy typ nieruchomości to Mieszkanie w cenie 3 zł / m², a zaraz po nim Działka w cenie 5 zł / m². Działka jest typem nieruchomości w najkorzystniejszej cenie 5 zł / m², a zaraz po nim Mieszkanie w cenie ok. 3 zł / m².

Dane wykresu
Średnia cena sierpnia
Średnie ceny m² sierpnia
Liczba nieruchomości w Koronowo
Liczba nieruchomości w woj. Kujawsko-pomorskie
5 387 zł
18,94 zł
82
49 912
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.