Ceny nieruchomości: wynajem w Legionowo (Mazowieckie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Legionowo, Mazowieckie ledwo się zmieniły w przeciągu ostatnich miesięcy. Nie odnotowano prawie żadnych zmian w cenach nieruchomości na wynajem w tym mieście.

3 901,33 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
35,26 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Legionowo ledwo się zmieniła w ostatnich 6 miesiącach. W miesiącu Września, średnia cena za m² wyniosła 35,17 zł. W miesiącu Października cena prawie wcale się nie zmieniła , gdyż wyniosła 35,36 zł za m². W następujących dwóch miesiącach cena za m² praktycznie się nie zmieniła, wahając się między 35,26 zł a 35,92 zł za m². Cena za m² prawie się nie zmieniła w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach wahając się między 35,6 zł a 34,59 zł w miesiącach Stycznia i Lutego.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Legionowo (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena w pierwszym przykładowym miesiącu (Września) wyniosła 2 499 zł. W miesiącu Października odnotowano znaczny wzrost cen sięgających 4 637 zł. lejnych dwóch miesiącach nie odnotowano prawie żadnej zmiany średniej ceny w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy, wahając się między 3 568 zł a 3 706,5 zł. W oparciu o analizę pierwszych czterech cen i ostatnich dwóch miesięcy, średnia cena znacznie wzrosła o 122 % w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 2 pokoi. Ich ceny są o 47 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 4 628 zł w mieście Legionowo. Nieruchomości o najwyższej średniej cenie mają 1 pokój. Ich cena jest o 16 % wyższa od średniej ceny. Poza tym mamy nieruchomości, w których są 4 pokoi za 4 400 zł.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 4 pokoi są najkorzystniejsze – ich cena wynosi 21,81 zł / m², ze średnią ceną 35,29 zł / m² w mieście Legionowo. Nieruchomości w najwyższych średnich cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 100 % wyższe od średniej ceny, a po nich nieruchomości wyposażone w 3 pokoi, w cenie 32,16 zł / m².

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wykres średniej ceny wynajmu pokazuje, że Dom jest najkorzystniejszym typem nieruchomości. W tym przypadku cena 4 628 zł jest o 68 % niższa od średniej ceny w mieście Legionowo. Mieszkanie jest drugim najkorzystniejszym typem nieruchomości. Najdroższy typ nieruchomości to "Grunt" a zaraz po nim "Lokal". Jego cena 6 788 zł jest o 60 % wyższa od średniej ceny.

Wg średniej ceny za m², najkorzystniejszy typ nieruchomości to Dom Wolnostojący w cenie 26,41 zł / m², a zaraz po nim Działka w cenie 26,8 zł / m². Lokal jest najdroższym typem nieruchomości w cenie 57 zł / m², a zaraz po nim Dom w cenie ok. 42,71 zł / m².

Dane wykresu
Średnia cena lutego
Średnie ceny m² lutego
Liczba nieruchomości w Legionowo
Liczba nieruchomości w woj. Mazowieckie
4 628 zł
35,29 zł
1 040
622 028
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.