Ceny nieruchomości: wynajem w Legnickie Pole (Dolnośląskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Legnickie Pole, Dolnośląskie znacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano silny wzrost cen nieruchomości na wynajem w tym mieście.

2 119,33 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
5,33 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Legnickie Pole podniosła się znacznie w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Listopada, średnia cena za m² wyniosła . W następnym miesiącu cena za m² znacznie wzrosła do . Cena w następujących dwóch miesiącach (Stycznia, Lutego) odniosła znaczny wzrost o 2147483647 %. Odnotowano znaczny spadek ceny za m² o 0 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 8 zł a w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Legnickie Pole (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. W pierwszym przykładowym miesiącu (Listopada), średnia cena wyniosła 1 757 zł. W miesiącu Grudnia cena utrzymała się na poziomie 1 757 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Stycznia, Lutego) odnotowano znaczny wzrost o 162% w odniesieniu do dwóch poprzednich miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano znaczny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 2 301,5 zł do 1 755 zł, co daje 76 % spadek.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 4 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 1 691 zł w mieście Legnickie Pole. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 4 % od średnich cen wymienionych wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wg średniej ceny za typ nieruchomości w mieście Legnickie Pole, w cenie 1 691 zł jest 4 % tańsze od średniej ceny (1 755 zł) w tym mieście.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Średnie ceny m² kwietnia
Liczba nieruchomości w Legnickie Pole
Liczba nieruchomości w woj. Dolnośląskie
1 755 zł
Brak danych
0
83 874
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.