Ceny nieruchomości: wynajem w Lubin (Dolnośląskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Lubin, Dolnośląskie nieznacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano wzrost ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

2 152,33 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
34,4 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Lubin podniosła się w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Listopada, średnia cena za m² wyniosła 30,74 zł. W następnym miesiącu cena za m² wzrosła do 33,44 zł. W następujących dwóch miesiącach cena za m² praktycznie się nie zmieniła, wahając się między 32,09 zł a 33,42 zł za m². Cena za m² obniżyła się o 115 % w ostatnich dwóch miesiącach w porównaniu do średniej ceny w poprzednich 4 miesiącach. Wartość otrzymano po porównaniu pierwszych 4 miesięcy, podczas których cena za m² wahała się między 32,75 zł a 37,69 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Lubin (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. W pierwszym przykładowym miesiącu (Listopada), średnia cena wyniosła 1 632 zł. W miesiącu Grudnia cena utrzymała się na poziomie 1 569 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Stycznia, Lutego) odnotowano znaczny wzrost o 124% w odniesieniu do dwóch poprzednich miesięcy. W oparciu o analizę pierwszych czterech cen i ostatnich dwóch miesięcy, średnia cena znacznie wzrosła o 161 % w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 45 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 2 624 zł w mieście Lubin. Nieruchomości o najwyższej średniej cenie mają 4 pokoi. Ich cena jest o 15 % wyższa od średniej ceny. Poza tym mamy nieruchomości, w których są 3 pokoi za 2 594 zł.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 4 pokoi są najkorzystniejsze – ich cena wynosi 29,16 zł / m², ze średnią ceną 38,65 zł / m² w mieście Lubin. Nieruchomości w najwyższych średnich cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 27 % wyższe od średniej ceny, a po nich nieruchomości wyposażone w 2 pokoi, w cenie 40,28 zł / m².

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wykres średniej ceny wynajmu pokazuje, że Lokal jest najkorzystniejszym typem nieruchomości. W tym przypadku cena 2 624 zł jest o 67 % niższa od średniej ceny w mieście Lubin. Mieszkanie jest drugim najkorzystniejszym typem nieruchomości. Najdroższy typ nieruchomości to "Dom" a zaraz po nim "Magazyn". Jego cena 2 994 zł jest o 75 % wyższa od średniej ceny.

Wg średniej ceny za m², najkorzystniejszy typ nieruchomości to Biuro w cenie 19 zł / m², a zaraz po nim Magazyn w cenie 26 zł / m². Mieszkanie jest najdroższym typem nieruchomości w cenie 40,23 zł / m², a zaraz po nim Dom w cenie ok. 36,46 zł / m².

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Średnie ceny m² kwietnia
Liczba nieruchomości w Lubin
Liczba nieruchomości w woj. Dolnośląskie
2 624 zł
38,65 zł
1 316
83 874
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.