Ceny nieruchomości: wynajem w Lubin (Dolnośląskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Lubin, Dolnośląskie nieznacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano wzrost ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

2 551 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
36,44 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Lubin podniosła się w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Lutego, średnia cena za m² wyniosła 33,2 zł. W następnym miesiącu cena za m² wzrosła do 36,74 zł. W następujących dwóch miesiącach cena za m² wzrosła o 109 %, z 34,97 zł na 38,12 zł za m². Cena za m² prawie się nie zmieniła w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach wahając się między 36,55 zł a 36,24 zł w miesiącach Czerwca i Lipca.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Lubin (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena w pierwszym przykładowym miesiącu (Lutego) wyniosła 2 048 zł. W miesiącu Marca odnotowano znaczny wzrost cen sięgających 3 128 zł. lejnych dwóch miesiącach nie odnotowano prawie żadnej zmiany średniej ceny w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy, wahając się między 2 588 zł a 2 717 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano spadek ceny w odniesieniu do poprzednich miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła o 89 %, z 2 652,5 zł do 2 348 zł w miesiącach Czerwca i Lipca.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 33 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 1 882 zł w mieście Lubin. Nieruchomości o najniższej średniej cenie mają 3 pokoi. Ich cena jest o 2 % korzystniejsza od średniej ceny. Poza tym mamy nieruchomości, w których są 2 pokoi za 1 619 zł.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 4 pokoi są najkorzystniejsze – ich cena wynosi 14,25 zł / m², ze średnią ceną 34,19 zł / m² w mieście Lubin. Nieruchomości w najwyższych średnich cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 16 % wyższe od średniej ceny, a po nich nieruchomości wyposażone w 2 pokoi, w cenie 37,16 zł / m².

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wykres średniej ceny wynajmu pokazuje, że Mieszkanie jest najkorzystniejszym typem nieruchomości. W tym przypadku cena 1 882 zł jest o 17 % niższa od średniej ceny w mieście Lubin. Biuro jest drugim najkorzystniejszym typem nieruchomości. Najdroższy typ nieruchomości to "Dom Wolnostojący" a zaraz po nim "Lokal". Jego cena 4 738 zł jest o 1068 % wyższa od średniej ceny.

Wg średniej ceny za m², najkorzystniejszy typ nieruchomości to Biuro w cenie 1 zł / m², a zaraz po nim Mieszkanie w cenie 35,85 zł / m². Dom Wolnostojący jest najdroższym typem nieruchomości w cenie 61 zł / m², a zaraz po nim Działka w cenie ok. 44 zł / m².

Dane wykresu
Średnia cena lipca
Średnie ceny m² lipca
Liczba nieruchomości w Lubin
Liczba nieruchomości w woj. Dolnośląskie
1 882 zł
34,19 zł
1 132
83 620
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.