Ceny nieruchomości: wynajem w Milanówek (Mazowieckie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Milanówek, Mazowieckie ledwo się zmieniły w przeciągu ostatnich miesięcy. Nie odnotowano prawie żadnych zmian w cenach nieruchomości na wynajem w tym mieście.

4 520,83 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
26,71 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Milanówek ledwo się zmieniła w ostatnich 6 miesiącach. W miesiącu Lutego, średnia cena za m² wyniosła 27,03 zł. W miesiącu Marca cena prawie wcale się nie zmieniła , gdyż wyniosła 27,24 zł za m². Cena w następujących dwóch miesiącach (Kwietnia, Maja) spadła o 93 % w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena za m² wzrosła o 106 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 26,23 zł a 27,68 zł w miesiącach Czerwca i Lipca.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Milanówek (miejscowość), odnotowano spadek cen w ostatnich 6 miesiącech. W pierwszym przykładowym miesiącu (Lutego), średnia cena wyniosła 5 021 zł. W miesiącu Marca cena utrzymała się na poziomie 4 979 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Kwietnia, Maja) odnotowano znaczny spadek średniej ceny o 73% w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. W oparciu o analizę pierwszych czterech cen i ostatnich dwóch miesięcy, średnia cena wzrosła o 114 % w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 2 pokoi. Ich ceny są o 57 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 5 348 zł w mieście Milanówek. Nieruchomości o najwyższej średniej cenie mają 3 pokoi. Ich cena jest o 67 % wyższa od średniej ceny. Poza tym mamy nieruchomości, w których są 4 pokoi za 4 000 zł.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 3 pokoi są najkorzystniejsze – ich cena wynosi 11,6 zł / m², ze średnią ceną 28,2 zł / m² w mieście Milanówek. Nieruchomości w najwyższych średnich cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 93 % wyższe od średniej ceny, a po nich nieruchomości wyposażone w 4 pokoi, w cenie 36,36 zł / m².

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wykres średniej ceny wynajmu pokazuje, że Mieszkanie jest najkorzystniejszym typem nieruchomości. W tym przypadku cena 5 348 zł jest o 13 % niższa od średniej ceny w mieście Milanówek. Dom jest drugim najkorzystniejszym typem nieruchomości. Typ nieruchomości w najkorzystniejszej cenie to "Działka" a zaraz po nim "Dom". Jego cena 5 050 zł jest o 0 % bardziej korzystna od średniej ceny.

Wg średniej ceny za m², najkorzystniejszy typ nieruchomości to Mieszkanie w cenie 25 zł / m², a zaraz po nim Dom w cenie 27,55 zł / m². Działka jest typem nieruchomości w najkorzystniejszej cenie 27,72 zł / m², a zaraz po nim Dom w cenie ok. 27,55 zł / m².

Dane wykresu
Średnia cena lipca
Średnie ceny m² lipca
Liczba nieruchomości w Milanówek
Liczba nieruchomości w woj. Mazowieckie
5 348 zł
28,2 zł
1 110
681 498
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.