Ceny nieruchomości: wynajem w Osięciny (Kujawsko-pomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Osięciny, Kujawsko-pomorskie obniżyły się nieznacznie w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano spadek ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

665,33 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
12,33 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Osięciny spadła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Stycznia, średnia cena za m² wyniosła 13 zł. W miesiącu Lutego cena prawie wcale się nie zmieniła , gdyż wyniosła 13 zł za m². Cena w następujących dwóch miesiącach (Marca, Kwietnia) spadła o 92 % w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena za m² prawie się nie zmieniła w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach wahając się między 12,5 zł a 12 zł w miesiącach Maja i Czerwca.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Osięciny (miejscowość), nie zanotowano prawie żadnych zmian w przeciągu 6 miesięcy. W pierwszym przykładowym miesiącu (Stycznia), średnia cena wyniosła 666 zł. W miesiącu Lutego cena utrzymała się na poziomie 666 zł. lejnych dwóch miesiącach nie odnotowano prawie żadnej zmiany średniej ceny w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy, wahając się między 666 zł a 665 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy średnia cena prawie się nie zmieniła w odniesieniu do poprzednich wartości wahających się między 665,5 zł a 665 zł w miesiącach Maja i Czerwca.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 3 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 647 zł w mieście Osięciny. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 3 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 92 % korzystniejsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Osięciny. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 92 % korzystniejsze od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Osięciny można zauważyć, że najkorzystniejszy rodzaj nieruchomości to Dom w wysokości 647 zł. Cena jest o 3 % niższa od średniej ceny nieruchomości. "Dom" jest w najkorzystniejszej cenie. Cena ta jest o 3 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najkorzystniejszy typ nieruchomości to Dom w cenie 1 zł / m². Dom w średniej w cenie 1 zł / m² jest najkorzystniejszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena czerwca
Średnie ceny m² czerwca
Liczba nieruchomości w Osięciny
Liczba nieruchomości w woj. Kujawsko-pomorskie
665 zł
12 zł
28
47 380
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.