Ceny nieruchomości: wynajem w Podkowa Leśna (Mazowieckie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Podkowa Leśna, Mazowieckie znacznie spadły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano silny spadek cen nieruchomości na wynajem w tym mieście.

4 391,67 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
28,82 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Podkowa Leśna odniosła mocny spadek w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Listopada, średnia cena za m² wyniosła 34,56 zł. W następnych miesiącach cena za m² znacznie spadła do 21,67 zł. W następujących dwóch miesiącach cena za m² wzrosła o 107 %, z 28,11 zł na 29,95 zł za m². Cena za m² prawie się nie zmieniła w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach wahając się między 29,03 zł a 28,39 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Podkowa Leśna (miejscowość), nie zanotowano prawie żadnych zmian w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena za Listopada wynosi 4 395 zł. W przeciągu miesiąca Grudnia odnotowano znaczny spadek ceny do 3 404 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Stycznia, Lutego) odnotowano znaczny wzrost o 132% w odniesieniu do dwóch poprzednich miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano spadek ceny w odniesieniu do poprzednich miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła o 92 %, z 4 519,25 zł do 4 136,5 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 4 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 3 152 zł w mieście Podkowa Leśna. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 4 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 45 % korzystniejsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Podkowa Leśna. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 45 % korzystniejsze od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wykres średniej ceny wynajmu pokazuje, że Dom jest najkorzystniejszym typem nieruchomości. W tym przypadku cena 3 273 zł jest o 4 % niższa od średniej ceny w mieście Podkowa Leśna. Segment jest drugim najkorzystniejszym typem nieruchomości. Najdroższy typ nieruchomości to "Mieszkanie" a zaraz po nim "Segment". Jego cena 3 610 zł jest o 29 % wyższa od średniej ceny.

Wg średniej ceny za m², najkorzystniejszy typ nieruchomości to Segment w cenie 13 zł / m², a zaraz po nim Dom w cenie 16 zł / m². Mieszkanie jest typem nieruchomości w najkorzystniejszej cenie 17 zł / m², a zaraz po nim Dom w cenie ok. 16 zł / m².

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Średnie ceny m² kwietnia
Liczba nieruchomości w Podkowa Leśna
Liczba nieruchomości w woj. Mazowieckie
3 273 zł
28,99 zł
108
682 392
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.