Ceny nieruchomości: wynajem w Radomierzyce (Dolnośląskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Radomierzyce, Dolnośląskie znacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano silny wzrost cen nieruchomości na wynajem w tym mieście.

7 927,33 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
31,78 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Radomierzyce podniosła się znacznie w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Listopada, średnia cena za m² wyniosła 20 zł. W następnym miesiącu cena za m² znacznie wzrosła do 29 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Stycznia, Lutego) odniosła znaczny wzrost o 135 %. Cena za m² obniżyła się o 132 % w ostatnich dwóch miesiącach w porównaniu do średniej ceny w poprzednich 4 miesiącach. Wartość otrzymano po porównaniu pierwszych 4 miesięcy, podczas których cena za m² wahała się między 28,75 zł a 37,85 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Radomierzyce (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. W pierwszym przykładowym miesiącu (Listopada), średnia cena wyniosła 5 982 zł. W miesiącu Grudnia cena utrzymała się na poziomie 5 858 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Stycznia, Lutego) odnotowano znaczny wzrost o 146% w odniesieniu do dwóch poprzednich miesięcy. W oparciu o analizę pierwszych czterech cen i ostatnich dwóch miesięcy, średnia cena znacznie wzrosła o 127 % w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 17 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 6 220 zł w mieście Radomierzyce. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 17 % od średnich cen wymienionych wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wg średniej ceny za typ nieruchomości w mieście Radomierzyce, w cenie 6 220 zł jest 17 % tańsze od średniej ceny (7 500 zł) w tym mieście.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Średnie ceny m² kwietnia
Liczba nieruchomości w Radomierzyce
Liczba nieruchomości w woj. Dolnośląskie
7 500 zł
57,69 zł
8
83 874
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.