Ceny nieruchomości: wynajem w Skawina (Małopolskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Skawina, Małopolskie ledwo się zmieniły w przeciągu ostatnich miesięcy. Nie odnotowano prawie żadnych zmian w cenach nieruchomości na wynajem w tym mieście.

7 952,17 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
20,18 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Skawina ledwo się zmieniła w ostatnich 6 miesiącach. W miesiącu Maja, średnia cena za m² wyniosła 19,58 zł. W miesiącu Czerwca cena prawie wcale się nie zmieniła , gdyż wyniosła 18,96 zł za m². W następujących dwóch miesiącach cena za m² praktycznie się nie zmieniła, wahając się między 19,27 zł a 20,11 zł za m². Cena za m² wzrosła o 107 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 19,69 zł a 21,15 zł w miesiącach Września i Października.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Skawina (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena w pierwszym przykładowym miesiącu (Maja) wyniosła 6 938 zł. W miesiącu Czerwca odnotowano znaczny wzrost cen sięgających 8 268 zł. lejnych dwóch miesiącach nie odnotowano prawie żadnej zmiany średniej ceny w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy, wahając się między 7 603 zł a 7 810,5 zł. W oparciu o analizę pierwszych czterech cen i ostatnich dwóch miesięcy, średnia cena wzrosła o 110 % w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 8 439 zł w mieście Skawina. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 0 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 0 % korzystniejsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Skawina. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % korzystniejsze od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Skawina można zauważyć, że najkorzystniejszy rodzaj nieruchomości to Mieszkanie w wysokości 8 439 zł. Cena jest o 0 % niższa od średniej ceny nieruchomości. "Mieszkanie" jest w najkorzystniejszej cenie. Cena ta jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najkorzystniejszy typ nieruchomości to Mieszkanie w cenie 21,83 zł / m². Mieszkanie w średniej w cenie 21,83 zł / m² jest najkorzystniejszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena października
Średnie ceny m² października
Liczba nieruchomości w Skawina
Liczba nieruchomości w woj. Małopolskie
8 439 zł
21,83 zł
1 522
315 342
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.