Ceny nieruchomości: wynajem w Strzelno (Kujawsko-pomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Strzelno, Kujawsko-pomorskie znacznie spadły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano silny spadek cen nieruchomości na wynajem w tym mieście.

3 682,83 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
12,72 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Strzelno odniosła mocny spadek w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Sierpnia, średnia cena za m² wyniosła 24 zł. W następnych miesiącach cena za m² znacznie spadła do 3 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Października, Listopada) spadła znacznie o 42 % w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena za m² obniżyła się o 198 % w ostatnich dwóch miesiącach w porównaniu do średniej ceny w poprzednich 4 miesiącach. Wartość otrzymano po porównaniu pierwszych 4 miesięcy, podczas których cena za m² wahała się między 9,59 zł a 19 zł w miesiącach Grudnia i Stycznia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Strzelno (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena w pierwszym przykładowym miesiącu (Sierpnia) wyniosła 1 598 zł. W miesiącu Września odnotowano znaczny wzrost cen sięgających 2 331 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Października, Listopada) odnotowano znaczny wzrost o 372% w odniesieniu do dwóch poprzednich miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano znaczny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 4 632,25 zł do 1 784 zł, co daje 39 % spadek.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 2 pokoi. Ich ceny są o 1 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 1 972 zł w mieście Strzelno. Nieruchomości o najwyższej średniej cenie mają 1 pokój. Ich cena jest o 18 % wyższa od średniej ceny. Poza tym mamy nieruchomości, w których są 2 pokoi za 1 952 zł.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 2 pokoi są o 67 % korzystniejsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Strzelno. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 2 pokoi. Ich ceny są o 67 % korzystniejsze od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wykres średniej ceny wynajmu pokazuje, że Dom jest najkorzystniejszym typem nieruchomości. W tym przypadku cena 1 972 zł jest o 1 % niższa od średniej ceny w mieście Strzelno. jest drugim najkorzystniejszym typem nieruchomości. Najdroższy typ nieruchomości to "" a zaraz po nim "Dom". Jego cena 1 952 zł jest o 50 % wyższa od średniej ceny.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najkorzystniejszy typ nieruchomości to Dom w cenie 5 zł / m². Dom w średniej w cenie 5 zł / m² jest najkorzystniejszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena stycznia
Średnie ceny m² stycznia
Liczba nieruchomości w Strzelno
Liczba nieruchomości w woj. Kujawsko-pomorskie
1 972 zł
15 zł
36
48 618
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.