Ceny nieruchomości: wynajem w Szczecin (Zachodniopomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Szczecin, Zachodniopomorskie obniżyły się nieznacznie w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano spadek ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

3 803,83 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
41,42 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Szczecin spadła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Sierpnia, średnia cena za m² wyniosła 45,47 zł. W miesiącu Września cena prawie wcale się nie zmieniła , gdyż wyniosła 45,86 zł za m². Cena w następujących dwóch miesiącach (Października, Listopada) spadła o 89 % w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena za m² spadła o 87 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 43,26 zł a 37,73 zł w miesiącach Grudnia i Stycznia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Szczecin (miejscowość), odnotowano spadek cen w ostatnich 6 miesiącech. Średnia cena za Sierpnia wynosi 4 296 zł. W przeciągu miesiąca Września odnotowano nieznaczny spadek ceny do 4 072 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Października, Listopada) średnia cena spadła o 86% w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano spadek ceny w odniesieniu do poprzednich miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła o 94 %, z 3 881 zł do 3 649,5 zł w miesiącach Grudnia i Stycznia.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 40 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 3 466 zł w mieście Szczecin. Nieruchomości o najwyższej średniej cenie mają 4 pokoi. Ich cena jest o 29 % wyższa od średniej ceny. Poza tym mamy nieruchomości, w których są 3 pokoi za 3 142 zł.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 3 pokoi są najkorzystniejsze – ich cena wynosi 33,29 zł / m², ze średnią ceną 34,01 zł / m² w mieście Szczecin. Nieruchomości w najwyższych średnich cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 44 % wyższe od średniej ceny, a po nich nieruchomości wyposażone w 4 pokoi, w cenie 41,38 zł / m².

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wykres średniej ceny wynajmu pokazuje, że Mieszkanie jest najkorzystniejszym typem nieruchomości. W tym przypadku cena 3 466 zł jest o 24 % niższa od średniej ceny w mieście Szczecin. Lokal jest drugim najkorzystniejszym typem nieruchomości. Najdroższy typ nieruchomości to "Komercyjne" a zaraz po nim "Dom". Jego cena 6 984 zł jest o 325 % wyższa od średniej ceny.

Wg średniej ceny za m², najkorzystniejszy typ nieruchomości to Komercyjne w cenie 16,59 zł / m², a zaraz po nim Biuro w cenie 19 zł / m². Lokal jest najdroższym typem nieruchomości w cenie 42,95 zł / m², a zaraz po nim Działka w cenie ok. 42,18 zł / m².

Dane wykresu
Średnia cena stycznia
Średnie ceny m² stycznia
Liczba nieruchomości w Szczecin
Liczba nieruchomości w woj. Zachodniopomorskie
3 466 zł
34,01 zł
30 838
45 240
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.