Ceny nieruchomości: wynajem w Szczecin (Zachodniopomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Szczecin, Zachodniopomorskie nieznacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano wzrost ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

6 647,5 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
33,63 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Szczecin podniosła się w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Czerwca, średnia cena za m² wyniosła 32,05 zł. W następnym miesiącu cena za m² wzrosła do 34,3 zł. W następujących dwóch miesiącach cena za m² praktycznie się nie zmieniła, wahając się między 33,17 zł a 33,54 zł za m². Cena za m² prawie się nie zmieniła w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach wahając się między 33,36 zł a 34,18 zł w miesiącach Października i Listopada.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Szczecin (miejscowość), odnotowano spadek cen w ostatnich 6 miesiącech. W pierwszym przykładowym miesiącu (Czerwca), średnia cena wyniosła 7 251 zł. W miesiącu Lipca cena utrzymała się na poziomie 7 227 zł. lejnych dwóch miesiącach nie odnotowano prawie żadnej zmiany średniej ceny w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy, wahając się między 7 239 zł a 7 471 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano znaczny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 7 355 zł do 5 232,5 zł, co daje 71 % spadek.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 5 080 zł w mieście Szczecin. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 0 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 0 % korzystniejsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Szczecin. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % korzystniejsze od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Szczecin można zauważyć, że najkorzystniejszy rodzaj nieruchomości to Mieszkanie w wysokości 5 080 zł. Cena jest o 0 % niższa od średniej ceny nieruchomości. "Mieszkanie" jest w najkorzystniejszej cenie. Cena ta jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najkorzystniejszy typ nieruchomości to Mieszkanie w cenie 35,77 zł / m². Mieszkanie w średniej w cenie 35,77 zł / m² jest najkorzystniejszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena listopada
Średnie ceny m² listopada
Liczba nieruchomości w Szczecin
Liczba nieruchomości w woj. Zachodniopomorskie
5 080 zł
35,77 zł
103 314
120 122
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.