Ceny nieruchomości: wynajem w Warszawa Śródmieście (Mazowieckie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Warszawa Śródmieście, Mazowieckie nieznacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano wzrost ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

10 162,33 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
85,74 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Warszawa Śródmieście podniosła się w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Listopada, średnia cena za m² wyniosła 80,07 zł. W miesiącu Grudnia cena prawie wcale się nie zmieniła , gdyż wyniosła 77,95 zł za m². W następujących dwóch miesiącach cena za m² wzrosła o 114 %, z 79,01 zł na 89,75 zł za m². Cena za m² prawie się nie zmieniła w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach wahając się między 84,38 zł a 88,47 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Warszawa Śródmieście (miejscowość), nie zanotowano prawie żadnych zmian w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena za Listopada wynosi 9 819 zł. W przeciągu miesiąca Grudnia odnotowano nieznaczny spadek ceny do 8 361 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Stycznia, Lutego) odnotowano znaczny wzrost o 124% w odniesieniu do dwóch poprzednich miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy średnia cena prawie się nie zmieniła w odniesieniu do poprzednich wartości wahających się między 10 175,5 zł a 10 136 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 4 pokoi. Ich ceny są o 85 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 9 505 zł w mieście Warszawa Śródmieście. Nieruchomości o najniższej średniej cenie mają 1 pokój. Ich cena jest o 32 % korzystniejsza od średniej ceny. Poza tym mamy nieruchomości, w których są 3 pokoi za 3 485 zł.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 4 pokoi są najkorzystniejsze – ich cena wynosi 24 zł / m², ze średnią ceną 86,49 zł / m² w mieście Warszawa Śródmieście. Nieruchomości w najkorzystniejszych średnich cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 47 % korzystniejsze od średniej ceny, a po nich nieruchomości wyposażone w 2 pokoi, w cenie 40 zł / m².

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Warszawa Śródmieście można zauważyć, że najkorzystniejszy rodzaj nieruchomości to Biuro w wysokości 1 505 zł. Cena jest o 84 % niższa od średniej ceny nieruchomości. "Biuro" jest w najkorzystniejszej cenie. Cena ta jest o 84 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najkorzystniejszy typ nieruchomości to Biuro w cenie 38 zł / m². Biuro w średniej w cenie 38 zł / m² jest najkorzystniejszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Średnie ceny m² kwietnia
Liczba nieruchomości w Warszawa Śródmieście
Liczba nieruchomości w woj. Mazowieckie
9 505 zł
86,49 zł
240
596 586
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.