Ceny nieruchomości: wynajem w Zielonka (Mazowieckie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Zielonka, Mazowieckie nieznacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano wzrost ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

5 253,17 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
41,28 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Zielonka podniosła się w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Listopada, średnia cena za m² wyniosła 36,79 zł. W następnym miesiącu cena za m² znacznie wzrosła do 44,23 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Stycznia, Lutego) spadła o 94 % w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena za m² obniżyła się o 116 % w ostatnich dwóch miesiącach w porównaniu do średniej ceny w poprzednich 4 miesiącach. Wartość otrzymano po porównaniu pierwszych 4 miesięcy, podczas których cena za m² wahała się między 39,22 zł a 45,4 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Zielonka (miejscowość), odnotowano spadek cen w ostatnich 6 miesiącech. W pierwszym przykładowym miesiącu (Listopada), średnia cena wyniosła 5 504 zł. W miesiącu Grudnia cena utrzymała się na poziomie 5 415 zł. lejnych dwóch miesiącach nie odnotowano prawie żadnej zmiany średniej ceny w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy, wahając się między 5 459,5 zł a 5 263,5 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano spadek ceny w odniesieniu do poprzednich miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła o 94 %, z 5 361,5 zł do 5 036,5 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 2 pokoi. Ich ceny są o 36 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 4 709 zł w mieście Zielonka. Nieruchomości o najniższej średniej cenie mają 4 pokoi. Ich cena jest o 5 % korzystniejsza od średniej ceny. Poza tym mamy nieruchomości, w których są 1 pokój za 3 756 zł.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są najkorzystniejsze – ich cena wynosi 14 zł / m², ze średnią ceną 45,68 zł / m² w mieście Zielonka. Nieruchomości w najkorzystniejszych średnich cenach są wyposażone w 3 pokoi. Ich ceny są o 54 % korzystniejsze od średniej ceny, a po nich nieruchomości wyposażone w 2 pokoi, w cenie 20 zł / m².

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Zielonka można zauważyć, że najkorzystniejszy rodzaj nieruchomości to Mieszkanie w wysokości 4 464 zł. Cena jest o 5 % niższa od średniej ceny nieruchomości. "Mieszkanie" jest w najkorzystniejszej cenie. Cena ta jest o 5 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najkorzystniejszy typ nieruchomości to Mieszkanie w cenie 18 zł / m². Mieszkanie w średniej w cenie 18 zł / m² jest najkorzystniejszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Średnie ceny m² kwietnia
Liczba nieruchomości w Zielonka
Liczba nieruchomości w woj. Mazowieckie
4 709 zł
45,68 zł
296
374 872
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.