Ceny nieruchomości: wynajem w Zielonki (Małopolskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Zielonki, Małopolskie znacznie wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano silny wzrost cen nieruchomości na wynajem w tym mieście.

4 773,4 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
27,79 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Zielonki podniosła się znacznie w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Marca, średnia cena za m² wyniosła . W następnym miesiącu cena za m² znacznie wzrosła do 27,2 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Maja, Czerwca) odniosła znaczny wzrost o 206 %. Cena za m² obniżyła się o 134 % w ostatnich dwóch miesiącach w porównaniu do średniej ceny w poprzednich 4 miesiącach. Wartość otrzymano po porównaniu pierwszych 4 miesięcy, podczas których cena za m² wahała się między 20,78 zł a 27,92 zł w miesiącach Lipca i Sierpnia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Zielonki (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. Średnia cena w pierwszym przykładowym miesiącu (Marca) wyniosła . W miesiącu Kwietnia odnotowano znaczny wzrost cen sięgających 5 542 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Maja, Czerwca) odnotowano znaczny wzrost o 161% w odniesieniu do dwóch poprzednich miesięcy. W oparciu o analizę pierwszych czterech cen i ostatnich dwóch miesięcy, średnia cena znacznie wzrosła o 129 % w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 5 048 zł w mieście Zielonki. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 0 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 0 % korzystniejsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Zielonki. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % korzystniejsze od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Zielonki można zauważyć, że najkorzystniejszy rodzaj nieruchomości to Dom w wysokości 5 048 zł. Cena jest o 0 % niższa od średniej ceny nieruchomości. "Dom" jest w najkorzystniejszej cenie. Cena ta jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najkorzystniejszy typ nieruchomości to Dom w cenie 27,46 zł / m². Dom w średniej w cenie 27,46 zł / m² jest najkorzystniejszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena sierpnia
Średnie ceny m² sierpnia
Liczba nieruchomości w Zielonki
Liczba nieruchomości w woj. Małopolskie
5 048 zł
27,46 zł
2 082
320 144
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.