Ceny nieruchomości: wynajem w Zielonki (Małopolskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Zielonki, Małopolskie ledwo się zmieniły w przeciągu ostatnich miesięcy. Nie odnotowano prawie żadnych zmian w cenach nieruchomości na wynajem w tym mieście.

4 715,33 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
28,07 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Zielonki ledwo się zmieniła w ostatnich 6 miesiącach. W miesiącu Sierpnia, średnia cena za m² wyniosła 27,46 zł. W miesiącu Września cena prawie wcale się nie zmieniła , gdyż wyniosła 28,57 zł za m². W następujących dwóch miesiącach cena za m² praktycznie się nie zmieniła, wahając się między 28,01 zł a 27,9 zł za m². Cena za m² prawie się nie zmieniła w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach wahając się między 27,96 zł a 28,3 zł w miesiącach Grudnia i Stycznia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Zielonki (miejscowość), odnotowano spadek cen w ostatnich 6 miesiącech. W pierwszym przykładowym miesiącu (Sierpnia), średnia cena wyniosła 5 048 zł. W miesiącu Września cena utrzymała się na poziomie 5 123 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Października, Listopada) średnia cena spadła o 93% w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano spadek ceny w odniesieniu do poprzednich miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła o 88 %, z 4 907,25 zł do 4 331,5 zł w miesiącach Grudnia i Stycznia.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 4 466 zł w mieście Zielonki. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 0 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 0 % korzystniejsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Zielonki. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % korzystniejsze od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Zielonki można zauważyć, że najkorzystniejszy rodzaj nieruchomości to Dom w wysokości 4 466 zł. Cena jest o 0 % niższa od średniej ceny nieruchomości. "Dom" jest w najkorzystniejszej cenie. Cena ta jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najkorzystniejszy typ nieruchomości to Dom w cenie 28,93 zł / m². Dom w średniej w cenie 28,93 zł / m² jest najkorzystniejszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena stycznia
Średnie ceny m² stycznia
Liczba nieruchomości w Zielonki
Liczba nieruchomości w woj. Małopolskie
4 466 zł
28,93 zł
1 460
259 208
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.