Ceny nieruchomości: wynajem w Zielonki (Małopolskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Zielonki, Małopolskie obniżyły się nieznacznie w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano spadek ceny nieruchomości na wynajem w tym mieście.

4 788,4 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
26,23 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Zielonki spadła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Stycznia, średnia cena za m² wyniosła 23,37 zł. W następnym miesiącu cena za m² wzrosła do 24,7 zł. Cena w następujących dwóch miesiącach (Marca, Kwietnia) spadła znacznie o 57 % w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena za m² obniżyła się o 149 % w ostatnich dwóch miesiącach w porównaniu do średniej ceny w poprzednich 4 miesiącach. Wartość otrzymano po porównaniu pierwszych 4 miesięcy, podczas których cena za m² wahała się między 18,82 zł a 27,95 zł w miesiącach Maja i Czerwca.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Zielonki (miejscowość), odnotowano spadek cen w ostatnich 6 miesiącech. Cena wynajmu w miesiącu Stycznia wyniosła 4 496 zł, odnosząc wzrost w Lutego do 4 956 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Marca, Kwietnia) odnotowano znaczny spadek średniej ceny o 59% w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy. W oparciu o analizę pierwszych czterech cen i ostatnich dwóch miesięcy, średnia cena znacznie wzrosła o 119 % w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 4 748 zł w mieście Zielonki. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 0 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 0 % korzystniejsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Zielonki. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % korzystniejsze od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Zielonki można zauważyć, że najkorzystniejszy rodzaj nieruchomości to Dom w wysokości 4 748 zł. Cena jest o 0 % niższa od średniej ceny nieruchomości. "Dom" jest w najkorzystniejszej cenie. Cena ta jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najkorzystniejszy typ nieruchomości to Dom w cenie 27,62 zł / m². Dom w średniej w cenie 27,62 zł / m² jest najkorzystniejszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena czerwca
Średnie ceny m² czerwca
Liczba nieruchomości w Zielonki
Liczba nieruchomości w woj. Małopolskie
4 748 zł
27,62 zł
2 666
404 718
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.