Ceny nieruchomości: wynajem w Kujawsko-pomorskie Województwo

Średnia cena wynajmu w w województwie Kujawsko-pomorskie utrzymała się mniej więcej na równym poziomie w ostatnich miesiącach. Ceny wynajmu w tym regionie utrzymały się mniej więcej na równym poziomie.

1 859 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
30,21 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w województwie Kujawsko-pomorskie ledwo się zmieniła w ostatnich 6 miesiącach. W miesiącu Stycznia średnia cena za m² wyniosła 30,72 zł. W miesiącu Lutego nie odnotowano znacznej zmiany ceny utrzymującej się na poziomie 30,26 zł za m². Cena za m² w kolejnych dwóch miesiącach praktycznie się nie zmieniła, whając się między 30,49 zł a 29,96 zł za m². W ostatnich dwóch miesięcy cena ledno się zmieniła w odniesieniu do średniej wartości za poprzednie 4 miesiące, wahającej się między 30,22 zł a 30,19 zł za m² w miesiącach Maja and Czerwca.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście (województwo), odnotowano spadek w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. Śrenia cena w miesiącu Stycznia wyniosła of 2 090 zł. Natomiast w miesiącu Lutego odnotowano silny spadek do 1 710 zł. Średnia cena w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Marca, Kwietnia) spadła o 91 % w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W przeciągu dwóch ostatnich miesięcy odnotowano przyrost cen o 107 %, w odniesieniu do poprzednich średnich wartości wahających się między 1 818,5 zł a 1 940 zł w miesiącach Maja i Czerwca.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny wynajmu za liczbę pokoi pokazuje, że nieruchomości wyposażone w 1 pokój są najkorzystniejsze. Ich cena jest o 46 % niższa od średniej ceny w mieście, a zaraz po nich nieruchomości wyposażone w 2 w średniej cenie 1 298 zł. Najdroższe nieruchomości są wyposażone w 4 pokoi. Są o 39 % tańsze od średniej ceny, a zaraz po nich nieruchomości wyposażone w 3 pokoi w cenie 1 379 zł.

W oparciu o średnią cenę za m² nieruchomości wyposażone w 3 pokoi są najkorzystniejsze. Ich cena wynosi 23,01 zł / m², gdzie średnia cena w województwie Kujawsko-pomorskie wynosi 28,68 zł / m². Nieruchomości w najwyższej średniej cenie są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 20 % wyższe, a zaraz po nich są nieruchomości z 2 pokoi wycenione na 28,89 zł / m².

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wykres średniej ceny wg typu nieruchomości pokazuje, że "Mieszkanie" jest najkorzystniejszym typem. Ze średnią ceną wynoszącą 1 822 zł jest o 31 % tańszy od średniej w województwie Kujawsko-pomorskie. Na drugim miejscu jest "Działka" w cenie sięgającej 3 606 zł. Typ nieruchomości w najwyższej cenie to "Komercyjne". Cena jest o 398 % wyższa od średniej, a zaraz po nim "Lokal" w cenie 5 111 zł.

W oparciu o średnią cenę za m², najkorzystniejszym typem nieruchomości jest "Komercyjne" w średniej cenie 17,03 zł / m², na drugim miejscu "Grunt" w cenie 22,13 zł / m². Działka ze średnią ceną 32,2 zł / m² jest typem w najwyższej cenie, zaraz po nim "Dom" w cenie 31,01 zł / m².

Dane wykresu
Średnia cena czerwca
Średnie ceny m² czerwca
Liczba nieruchomości w woj. Kujawsko-pomorskie
1 822 zł
28,68 zł
47 380
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.