Ceny nieruchomości: wynajem w Kujawsko-pomorskie Województwo

Średnia cena wynajmu w w województwie Kujawsko-pomorskie utrzymała się mniej więcej na równym poziomie w ostatnich miesiącach. Ceny wynajmu w tym regionie utrzymały się mniej więcej na równym poziomie.

1 984,5 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
29,49 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w województwie Kujawsko-pomorskie ledwo się zmieniła w ostatnich 6 miesiącach. W miesiącu Maja średnia cena za m² wyniosła 29,32 zł. W miesiącu Czerwca nie odnotowano znacznej zmiany ceny utrzymującej się na poziomie 30,56 zł za m². Cena za m² w kolejnych dwóch miesiącach praktycznie się nie zmieniła, whając się między 29,94 zł a 29,36 zł za m². W ostatnich dwóch miesięcy cena ledno się zmieniła w odniesieniu do średniej wartości za poprzednie 4 miesiące, wahającej się między 29,65 zł a 29,16 zł za m² w miesiącach Września and Października.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście (województwo), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym przykładowym miesiącu (Maja), średnia cena wyniosła 1 572 zł. W miesiącu Czerwca odnotowano silny wzrost cen sięgających 2 201 zł. Średnia cena w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Lipca, Sierpnia) wzrosła z 1 886,5 zł na 2 108 zł. W przeciągu dwóch ostatnich miesięcy nie odnotowano żadnych zmian ceny wahającej się między 1 997,25 zł a 1 959 zł w miesiącach Września i Października.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny wynajmu za liczbę pokoi pokazuje, że nieruchomości wyposażone w 1 pokój są najkorzystniejsze. Ich cena jest o 46 % niższa od średniej ceny w mieście, a zaraz po nich nieruchomości wyposażone w 2 w średniej cenie 1 457 zł. Najdroższe nieruchomości są wyposażone w 4 pokoi. Są o 45 % tańsze od średniej ceny, a zaraz po nich nieruchomości wyposażone w 3 pokoi w cenie 1 809 zł.

W oparciu o średnią cenę za m² nieruchomości wyposażone w 4 pokoi są najkorzystniejsze. Ich cena wynosi 25,77 zł / m², gdzie średnia cena w województwie Kujawsko-pomorskie wynosi 29,25 zł / m². Nieruchomości w najwyższej średniej cenie są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 20 % wyższe, a zaraz po nich są nieruchomości z 2 pokoi wycenione na 31,5 zł / m².

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wykres średniej ceny wg typu nieruchomości pokazuje, że "Mieszkanie" jest najkorzystniejszym typem. Ze średnią ceną wynoszącą 1 995 zł jest o 23 % tańszy od średniej w województwie Kujawsko-pomorskie. Na drugim miejscu jest "Lokal" w cenie sięgającej 2 056 zł. Typ nieruchomości w najwyższej cenie to "Komercyjne". Cena jest o 483 % wyższa od średniej, a zaraz po nim "Działka" w cenie 4 821 zł.

W oparciu o średnią cenę za m², najkorzystniejszym typem nieruchomości jest "Komercyjne" w średniej cenie 15,96 zł / m², na drugim miejscu "Grunt" w cenie 20,76 zł / m². Dom ze średnią ceną 30,92 zł / m² jest typem w najwyższej cenie, zaraz po nim "Mieszkanie" w cenie 30,54 zł / m².

Dane wykresu
Średnia cena października
Średnie ceny m² października
Liczba nieruchomości w woj. Kujawsko-pomorskie
1 995 zł
29,25 zł
49 448
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.