Zaawansowane wyszukiwanie
Szukaj

Nieruchomości wynaj cia dzia ka

6 nieruchomości
Lokal Us�ugowy 300 Metr�w Staroniwa Bednarska
Lokal
Na Sprzedaż
Lokal Us�ugowy 300 Metr�w Staroniwa Bednarska
obejrzane
1 320 000 zł
Przeznaczenie lokalu: us�ugi biurowe/pokoje do wynajcia/hotel robotniczy powierzchnia: 300 metr�w wielko�� dzia�ki: 5,16 ara adres: bednarska 11 lokal znajduje si...
23 gru 2021 w Rzeszowiak
Przeznaczenie lokalu: us�ugi biurowe/pokoje do wynajcia/hotel robotniczy powierzchnia: 300 metr�w wielko�� dzia�ki: 5,16 ara adres: bednarska 11 lokal znajduje si...
Lokal Biurowo Us�ugowy 18m2
Lokal
Do Wynajęcia
Lokal Biurowo Us�ugowy 18m2
obejrzane
Sprawdź
Og�oszenie bezpo�rednie - od w�a�ciciela do wynajcia lokal biurowo-us�ugowy... Dost�pu przy u�yciu kart zbli�eniowych. Na ka�dym pi�trze budynku znajduje si...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Og�oszenie bezpo�rednie - od w�a�ciciela do wynajcia lokal biurowo-us�ugowy... Dost�pu przy u�yciu kart zbli�eniowych. Na ka�dym pi�trze budynku znajduje si...
Pawilon 650 Mkw, Dobra Lokalizacja, Obok Biedronki
Lokal
Do Wynajęcia
Pawilon 650 Mkw, Dobra Lokalizacja, Obok Biedronki
obejrzane
19 500 zł
- 200 m, do wynajcia pawilon ok. 650 m.Kw. Oraz parking 3200 m.Kw. Wszystkie media. Mo�liwo�� rozbudowy - wolnych 30 ar�w (ca�a ogrodzona dziaka 70 ar.), mo...
2 tygodnie 1 dzień temu w Rzeszowiak
- 200 m, do wynajcia pawilon ok. 650 m.Kw. Oraz parking 3200 m.Kw. Wszystkie media. Mo�liwo�� rozbudowy - wolnych 30 ar�w (ca�a ogrodzona dziaka 70 ar.), mo...
Lokal Biurowy 21 M2
Lokal
Do Wynajęcia
Lokal Biurowy 21 M2
obejrzane
Sprawdź
Og�oszenie bezpo�rednie - od w�a�ciciela do wynajcia lokal biurowo us�ugowy... Dost�pu przy u�yciu kart zbli�eniowych. Na ka�dym pi�trze budynku znajduje si...
6 sty 2022 w Rzeszowiak
Og�oszenie bezpo�rednie - od w�a�ciciela do wynajcia lokal biurowo us�ugowy... Dost�pu przy u�yciu kart zbli�eniowych. Na ka�dym pi�trze budynku znajduje si...
Lokale 14m2, 16m2, 22m2, 28m2 18m2, 21m2, 28m2
Lokal
Do Wynajęcia
Lokale 14m2, 16m2, 22m2, 28m2 18m2, 21m2, 28m2
obejrzane
Sprawdź
Og�oszenie bezpo�rednie - od w�a�ciciela do wynajcia lokale us�ugowo- biurowe... Dzia�alno�ci biurowo-us�ugowej, np: ksi�gowo��, gabinety lekarskie, itp. Ka�dy...
6 sty 2022 w Rzeszowiak
Og�oszenie bezpo�rednie - od w�a�ciciela do wynajcia lokale us�ugowo- biurowe... Dzia�alno�ci biurowo-us�ugowej, np: ksi�gowo��, gabinety lekarskie, itp. Ka�dy...
Lokal Biurowo/us�ugowy 185m Rejtana
Lokal
Do Wynajęcia
Lokal Biurowo/us�ugowy 185m Rejtana
obejrzane
11 100 zł
Prezentuje pa�stwu do wynajcia lokal biurowo-handlowy o powierzchni� 185m2... A du�e witryny zapewni� nieprzerwan� reklam� prowadzonej dzia�alno�ci. Atuty...
23 gru 2021 w Rzeszowiak
Prezentuje pa�stwu do wynajcia lokal biurowo-handlowy o powierzchni� 185m2... A du�e witryny zapewni� nieprzerwan� reklam� prowadzonej dzia�alno�ci. Atuty...
Wyszukiwania podobne do "wynaj cia dzia ka"
Dzialka Budowlana Oraz Rolna
Działka
Na Sprzedaż
Dzialka Budowlana Oraz Rolna
obejrzane
Sprawdź
Polecam ! Do sprzeda�y dziaka budowlana oraz dzia�ki rolne (zdj�cia) dziaka budowlana: w s�siedztwie /w drodze/ media: woda, pr�d, gaz, internet. W latach...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Polecam ! Do sprzeda�y dziaka budowlana oraz dzia�ki rolne (zdj�cia) dziaka budowlana: w s�siedztwie /w drodze/ media: woda, pr�d, gaz, internet. W latach...
Sprzedam Dzia�ke Budowlana W Malawie 8 Ar�w
Na Sprzedaż
Sprzedam Dzia�ke Budowlana W Malawie 8 Ar�w
obejrzane
125 000 zł
�./ar. Dziaka jest uzbrojona w wod�, kanalizacj� oraz pr�d. Mo�liwo�� podci�gni�cia gazu z s�siaduj�cych nieruchomo�ci. Do dzia�ki prowadzi droga utwardzona...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
�./ar. Dziaka jest uzbrojona w wod�, kanalizacj� oraz pr�d. Mo�liwo�� podci�gni�cia gazu z s�siaduj�cych nieruchomo�ci. Do dzia�ki prowadzi droga utwardzona...
Sprzedam Dzia�ki
Na Sprzedaż
Sprzedam Dzia�ki
obejrzane
580 000 zł
Dziaka 81 ar�w i 35 ar�w budowlano-rolna do sprzedania razem w miejscowo�ci wola zg�obie�ska k.Rzeszowa w gminie boguchwa�a. Dzia�ki nie posiadaj� warunk...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Dziaka 81 ar�w i 35 ar�w budowlano-rolna do sprzedania razem w miejscowo�ci wola zg�obie�ska k.Rzeszowa w gminie boguchwa�a. Dzia�ki nie posiadaj� warunk...
Sprzedam Dzialke Z Wz W Glogowie M�p
Na Sprzedaż
Sprzedam Dzialke Z Wz W Glogowie M�p
obejrzane
129 000 zł
Zabudowy na budow� domu jednorodzinnego. Dziaka p�aska w kszta�cie prostok�ta o szeroko... Sprzedam dzia�k� o powierzchni 10,68ara po�o�ona z dala od zgie�ku, w otoczeniu...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Zabudowy na budow� domu jednorodzinnego. Dziaka p�aska w kszta�cie prostok�ta o szeroko... Sprzedam dzia�k� o powierzchni 10,68ara po�o�ona z dala od zgie�ku, w otoczeniu...
Dzia�ka Budowlano Rolna 37ar�w W Zwi�czycy
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Budowlano Rolna 37ar�w W Zwi�czycy
obejrzane
410 000 zł
� o powierzchni 37ar z dojazdem i drog� gminn�. Dziaka znajduje si� w lokalizacji zwi�czyca... X d�. 130m. Na dzia�ce znajduje si� pr�d, reszta medi�w do podci�gni�cia. Istnieje...
2 tygodnie 1 dzień temu w Rzeszowiak
� o powierzchni 37ar z dojazdem i drog� gminn�. Dziaka znajduje si� w lokalizacji zwi�czyca... X d�. 130m. Na dzia�ce znajduje si� pr�d, reszta medi�w do podci�gni�cia. Istnieje...
Sprzedam Pi�kn� Kawalerk� Przy Ul. �w. Kingi
Na Sprzedaż
Sprzedam Pi�kn� Kawalerk� Przy Ul. �w. Kingi
obejrzane
295 000 zł
Do ogl�dni�cia mieszkania. Mo�liwo�� ogl�dni�cia w ka�dy dzie� tygodnia po po�udniu... Przed blokiem (miejsca s� przypisane do ka�dego z blok�w) - mieszkanie jest wyko�czone...
2 tygodnie 1 dzień temu w Rzeszowiak
Do ogl�dni�cia mieszkania. Mo�liwo�� ogl�dni�cia w ka�dy dzie� tygodnia po po�udniu... Przed blokiem (miejsca s� przypisane do ka�dego z blok�w) - mieszkanie jest wyko�czone...
Stacja Paliw Market Budowlany Dzia�ka 1,65 Ha
Na Sprzedaż
Stacja Paliw Market Budowlany Dzia�ka 1,65 Ha
obejrzane
6 500 000 zł
Stacja paliw - market budowlany - dziaka 1,65 ha - plac utwardzony w ja�le sprzedam je�li szukasz lokaty kapita�u lub chcesz przej�� dzia�aj�cy biznes...
6 sty 2022 w Rzeszowiak
Stacja paliw - market budowlany - dziaka 1,65 ha - plac utwardzony w ja�le sprzedam je�li szukasz lokaty kapita�u lub chcesz przej�� dzia�aj�cy biznes...
Dwie Dzia�ki Malawa
Na Sprzedaż
Dwie Dzia�ki Malawa
obejrzane
Sprawdź
� s�up wysokiego napi�cia. Druga dziaka 80 ar�w o wymiarach 80m szeroko�ci... Sprzedam dzia�ki w miejscowo�ci malawa. Pierwsza dziaka o powierzchni 80...
6 sty 2022 w Rzeszowiak
� s�up wysokiego napi�cia. Druga dziaka 80 ar�w o wymiarach 80m szeroko�ci... Sprzedam dzia�ki w miejscowo�ci malawa. Pierwsza dziaka o powierzchni 80...
Sprzedam Dzia�k�
Na Sprzedaż
Sprzedam Dzia�k�
obejrzane
79 500 zł
�ce pr�d, �wiat�ow�d, woda w realizcji, dziaka posiada warunki zabudowy, w za�aczeniu zdj�cia i szkic dzia�ki na zdj�ciu oznaczona w kolorze ���tym, pow. 14,75...
30 gru 2021 w Rzeszowiak
�ce pr�d, �wiat�ow�d, woda w realizcji, dziaka posiada warunki zabudowy, w za�aczeniu zdj�cia i szkic dzia�ki na zdj�ciu oznaczona w kolorze ���tym, pow. 14,75...
Dom Brzoz�w
Dom
Na Sprzedaż
Dom Brzoz�w
obejrzane
925 000 zł
190 m2, usytuowany na zagospodarowanej dzia�ce o pow. 9,85 a. Do wej�cia, wysoki standard. Dziaka pomi�dzy dwoma r�wnoleg�ymi ulicami w dzielnicy willowej z za�o�onym...
30 gru 2021 w Rzeszowiak
190 m2, usytuowany na zagospodarowanej dzia�ce o pow. 9,85 a. Do wej�cia, wysoki standard. Dziaka pomi�dzy dwoma r�wnoleg�ymi ulicami w dzielnicy willowej z za�o�onym...
Dzia�ka W Rzeszowie S�ocina
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka W Rzeszowie S�ocina
obejrzane
660 000 zł
I krzew�w ) - warunki zabudowy na dwa budynki jednorodzinne - dziaka ze spadkiem... Sprzedam �adn� dzia�k� w rzeszowie, dzielnica s�ocina. - powierzchnia 26,5...
30 gru 2021 w Rzeszowiak
I krzew�w ) - warunki zabudowy na dwa budynki jednorodzinne - dziaka ze spadkiem... Sprzedam �adn� dzia�k� w rzeszowie, dzielnica s�ocina. - powierzchnia 26,5...
�adna Dzia�ka Pod Rzeszowem 67 Ar�w + Wz
Na Sprzedaż
�adna Dzia�ka Pod Rzeszowem 67 Ar�w + Wz
obejrzane
536 000 zł
�a ilo�� kursuj�cych autobus�w. Dla dzia�ki wydane warunki zabudowy. Dziaka... 43 m, d�ugo�� ok. 156 m. Dziaka sucha, niezalewowa o ca�odziennym nas�onecznieniu...
30 gru 2021 w Rzeszowiak
�a ilo�� kursuj�cych autobus�w. Dla dzia�ki wydane warunki zabudowy. Dziaka... 43 m, d�ugo�� ok. 156 m. Dziaka sucha, niezalewowa o ca�odziennym nas�onecznieniu...
Dom Wielkie Oczy Z Pi�kn� Dzia�k� !
Dom
Na Sprzedaż
Dom Wielkie Oczy Z Pi�kn� Dzia�k� !
obejrzane
98 000 zł
Dzia�ce po�o�onej w spokojnej okolicy, pe�nym ciszy i uroku miejscu. Budynek... 15 lat temu. W ogrodzie jest pi�kny sad z drzew owocowych. Z racji tego i� dzia...
2 wrz 2021 w Rzeszowiak
Dzia�ce po�o�onej w spokojnej okolicy, pe�nym ciszy i uroku miejscu. Budynek... 15 lat temu. W ogrodzie jest pi�kny sad z drzew owocowych. Z racji tego i� dzia...
Mieszkanie Do Wynaj?cia Euro 2012 W Poznaniu, 6 8 Osób
ZAKTUALIZOWANE
9
Mieszkanie
Wynajem Na Wakacje
Mieszkanie Do Wynaj?cia Euro 2012 W Poznaniu, 6 8 Osób
obejrzane
Sprawdź
Poznań, Wielkopolskie
3 pokoje
2 łazienki
60 m²
Mieszkanie 3 pokoje, 6-7 ?ó?Ka / 6-8 osób. Apartament znajduje si? 3 km od stadionu. Blisko mamy przystanek tramwajowy i autobusowy, wi?C potrwa oko?O 7 minut, aby...
1 dzień 1 godz. temutemu w GabinoHome
Mieszkanie 3 pokoje, 6-7 ?ó?Ka / 6-8 osób. Apartament znajduje si? 3 km od stadionu. Blisko mamy przystanek tramwajowy i autobusowy, wi?C potrwa oko?O 7 minut, aby...
Pok�j Do Wynaj�cia
Do Wynajęcia
Pok�j Do Wynaj�cia
obejrzane
620 zł
Nowe pokoje do wynajcia - dla student�w, osoby pracuj�cej pokoje znajduj... Wewn�trz w ka�dym pokoju jest �azienka, pok�j jest umeblowany,dwa �r�d�a internetu...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Nowe pokoje do wynajcia - dla student�w, osoby pracuj�cej pokoje znajduj... Wewn�trz w ka�dym pokoju jest �azienka, pok�j jest umeblowany,dwa �r�d�a internetu...
Full Market Lokale Do Wynaj�cia Rzesz�w/krosno
Do Wynajęcia
Full Market Lokale Do Wynaj�cia Rzesz�w/krosno
obejrzane
Sprawdź
Lokale do wynajcia o powierzchni od 30 metr�w w atrakcyjnej cenie. Bran�e: odzie... Odbioru zam�wie� internetowych itp. Istnieje r�wnie� mo�liwo�� wynajcia wi�kszej...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Lokale do wynajcia o powierzchni od 30 metr�w w atrakcyjnej cenie. Bran�e: odzie... Odbioru zam�wie� internetowych itp. Istnieje r�wnie� mo�liwo�� wynajcia wi�kszej...
Mieszkanie Ul. D�browskiego
Mieszkanie
Do Wynajęcia
Mieszkanie Ul. D�browskiego
obejrzane
1 800 zł
Mieszkanie do wynajcia od zaraz po generalnym remoncie przy ul. D�browskiego... I gaz wed�ug zu�ycia miesi�cznego. Wymagana ka�cja. Wi�cej inf.Pod telefonem 607395685...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Mieszkanie do wynajcia od zaraz po generalnym remoncie przy ul. D�browskiego... I gaz wed�ug zu�ycia miesi�cznego. Wymagana ka�cja. Wi�cej inf.Pod telefonem 607395685...
Pokoje 1 Osobowe
Do Wynajęcia
Pokoje 1 Osobowe
obejrzane
500 zł
Do wynajcia pokoje 1-osobowe i 2-osobowe w domu jednorodzinnym (zamieszkanie... Z ka�d� cz��ci� miasta. Cena za jedynk� od 500 pln/os/m-c (ju� bez dodatkowych...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Do wynajcia pokoje 1-osobowe i 2-osobowe w domu jednorodzinnym (zamieszkanie... Z ka�d� cz��ci� miasta. Cena za jedynk� od 500 pln/os/m-c (ju� bez dodatkowych...
Mieszkanie Architekt�w| 2 Pokoje| 48 M2
Mieszkanie
Do Wynajęcia
Mieszkanie Architekt�w| 2 Pokoje| 48 M2
obejrzane
1 500 zł
� po telefonicznym uzgodnieniu. Istnieje mo�liwo�� wynajcia r�wnie� jednego pokoju. Dost�pne... Dwa oddzielne pokoje (ka�dy z balkonem), osobna kuchnia, �azienka oraz korytarz...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
� po telefonicznym uzgodnieniu. Istnieje mo�liwo�� wynajcia r�wnie� jednego pokoju. Dost�pne... Dwa oddzielne pokoje (ka�dy z balkonem), osobna kuchnia, �azienka oraz korytarz...
Apartament W Centrum
Apartament
Do Wynajęcia
Apartament W Centrum
obejrzane
3 100 zł
Do wynajcia nowoczesny apartament w stylu loftowym w �cis�ym centrum rzeszowa... Przynale�y balkon z widokiem na panoram� miasta. W pe�ni umeblowane ka�dy pok�j wyposa...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Do wynajcia nowoczesny apartament w stylu loftowym w �cis�ym centrum rzeszowa... Przynale�y balkon z widokiem na panoram� miasta. W pe�ni umeblowane ka�dy pok�j wyposa...
Miejsce W Pokoju Dwuosobowym Rzesz�w, Ul. Piast�w
Do Wynajęcia
Miejsce W Pokoju Dwuosobowym Rzesz�w, Ul. Piast�w
obejrzane
395 zł
Mam do wynajcia miejsce w pokoju dwuosobowym z balkonem w rzeszowie przy ulicy... Wis�okiem. Doskona�a komunikacja autobusowa w ka�dym kierunku miasta. Mieszkanie...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Mam do wynajcia miejsce w pokoju dwuosobowym z balkonem w rzeszowie przy ulicy... Wis�okiem. Doskona�a komunikacja autobusowa w ka�dym kierunku miasta. Mieszkanie...
Pok�j Biurowy Dla Prawnika W Rzeszowie
Do Wynajęcia
Pok�j Biurowy Dla Prawnika W Rzeszowie
obejrzane
1 150 zł
Do wynajcia (od zaraz) pok�j o pow. 25m2 w budynku biurowym w rzeszowie ul. Nowowiejska 7/4 (preferowana dzia�alno�� prawnicza lub zbli�ona). Pok�j...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Do wynajcia (od zaraz) pok�j o pow. 25m2 w budynku biurowym w rzeszowie ul. Nowowiejska 7/4 (preferowana dzia�alno�� prawnicza lub zbli�ona). Pok�j...
Du�y Pok�j W Domu – Os. Mieszka I
Do Wynajęcia
Du�y Pok�j W Domu – Os. Mieszka I
obejrzane
700 zł
Do wynajcia dwa pokoje w trzypokojowym domu wolnostoj�cym w centrum rzeszowa. Dom znajduje si� na du�ej dzia�ce z mo�liwo�ci� rekreacji i parkowania samochodu...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Do wynajcia dwa pokoje w trzypokojowym domu wolnostoj�cym w centrum rzeszowa. Dom znajduje si� na du�ej dzia�ce z mo�liwo�ci� rekreacji i parkowania samochodu...
2 Pokojowe Z Balkonem
Do Wynajęcia
2 Pokojowe Z Balkonem
obejrzane
1 500 zł
2 m²
Do wynajcia mieszkanie w nowym budownictwie sk�adaj�ce si� z dw�ch samodzielnych... Z wanna doposa�ona w pralk�. Z ka�dego pokoju wyj�cie na balkon. Ogrzewanie oraz...
1 tydzień 1 dzień temu w Rzeszowiak
Do wynajcia mieszkanie w nowym budownictwie sk�adaj�ce si� z dw�ch samodzielnych... Z wanna doposa�ona w pralk�. Z ka�dego pokoju wyj�cie na balkon. Ogrzewanie oraz...
6 nieruchomości
Wybierz jedną z opcji
Do Wynajęcia(5)
Na Sprzedaż(1)
Lokalizacja
Niezależnie
Typ Nieruchomości
Niezależnie
Lokal(6)
Ostatnia aktualizacja
15 dni temu
Miesiąc temu
Cena: zł
 - 
Zmień
0 zł - 200 000 zł
200 000 zł - 400 000 zł
400 000 zł - 600 000 zł
600 000 zł - 800 000 zł
800 000 zł - 1 000 000 zł
1 000 000 zł - 1 600 000 zł
1 600 000 zł - 2 200 000 zł
2 200 000 zł - 2 800 000 zł
2 800 000 zł - 3 400 000 zł
3 400 000 zł - 4 000 000 zł
4 000 000 zł +
✚ Zobacz więcej...
Pokoje
1+ pokoi
2+ pokoi
3+ pokoi
4+ pokoi
Powierzchnia: m²
 - 
Zmień
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Zobacz więcej...
Łazienki
1+ łazienki
2+ łazienki
3+ łazienki
4+ łazienki
Podobne wyszukiwania do "wynaj cia dzia ka":