Zaawansowane wyszukiwanie
Szukaj

Nieruchomości dzia ka bia e b ota

20 nieruchomości
Ostatnie Bli�niak W Extra Cenie ! 3 Ary Dzia�ki
NOWE
5 zdjęcia
Na Sprzedaż
Ostatnie Bli�niak W Extra Cenie ! 3 Ary Dzia�ki
obejrzane
520 000 zł
Segment�w), ka�dy z segment�w jest samodzielnym domem jednorodzinnym o powierzchni 120 mkw, do kt�rego przynale�eb�dzie dziaka o powierzchni od 2 do 3,7 ar...
18 godzin temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Segment�w), ka�dy z segment�w jest samodzielnym domem jednorodzinnym o powierzchni 120 mkw, do kt�rego przynale�eb�dzie dziaka o powierzchni od 2 do 3,7 ar...
Dzia�ka Rolna Kapita�owa
NOWE
3 zdjęcia
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Rolna Kapita�owa
obejrzane
219 000 zł
Jak i meblarskim.Samego modrzewia jest oko�o 750 szt a tak�e wiele innych drzew.Uwaga dziaka jest jako dzia... Dojazdem. Dziaka posiada �r�de�ko z wod� pitn�! Doskona�a oferta dla os�b poszukuj...
18 godzin temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Jak i meblarskim.Samego modrzewia jest oko�o 750 szt a tak�e wiele innych drzew.Uwaga dziaka jest jako dzia... Dojazdem. Dziaka posiada �r�de�ko z wod� pitn�! Doskona�a oferta dla os�b poszukuj...
Szereg�wki Blisko 200m2 Na Za���u!
NOWE
5 zdjęcia
Na Sprzedaż
Szereg�wki Blisko 200m2 Na Za���u!
obejrzane
549 000 zł
�c�w ka�dy segment posiada� b�dzie mo�liwo�� zaaran�owania dodatkowej przestrzeni... Cz��ci dzielnicy za���e, sk�adaj�ce si� z 19 nowoczesnych jednorodzinnych segment...
18 godzin temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
�c�w ka�dy segment posiada� b�dzie mo�liwo�� zaaran�owania dodatkowej przestrzeni... Cz��ci dzielnicy za���e, sk�adaj�ce si� z 19 nowoczesnych jednorodzinnych segment...
Wyj�tkowa Dzia�ka ! Wydane Warunki Zabudowy
4 zdjęcia
Na Sprzedaż
Wyj�tkowa Dzia�ka ! Wydane Warunki Zabudowy
obejrzane
294 300 zł
Na sprzeda� widokowa dziaka po�o�ona w miejscowo�ci kielnarowa. Przepi�kny... Wyj�tkowym. Na 27 arowej dzia�ce s� wydaje prawomocne warunki zabudowy na budownictwo...
1 tydzień temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Na sprzeda� widokowa dziaka po�o�ona w miejscowo�ci kielnarowa. Przepi�kny... Wyj�tkowym. Na 27 arowej dzia�ce s� wydaje prawomocne warunki zabudowy na budownictwo...
Dzia�ka Budowlana Pow. 7,80 Ar Wz Zaczernie
5 zdjęcia
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Budowlana Pow. 7,80 Ar Wz Zaczernie
obejrzane
215 000 zł
Do sprzeda�y pi�kna dziaka budowlana o klasie gruntu iv b zlokalizowana... Centrum rzeszowa. Kapitalne po�o�enie dzia�ki oraz dost�p do medi�w sprawia, �e...
1 tydzień temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Do sprzeda�y pi�kna dziaka budowlana o klasie gruntu iv b zlokalizowana... Centrum rzeszowa. Kapitalne po�o�enie dzia�ki oraz dost�p do medi�w sprawia, �e...
B��dowa Tyczy�ska 10ar Budowlana
6 zdjęcia
Na Sprzedaż
B��dowa Tyczy�ska 10ar Budowlana
obejrzane
70 000 zł
Sprzedam dzia�k� 10 ar po�o�on� w miejscowo�ci b��dowa tyczy�ska dziaka... �ki media w odleg�o�ci do 150 metr�w na dzia�k� z�o�e wniosek o wydanie warunk...
2 tygodnie temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Sprzedam dzia�k� 10 ar po�o�on� w miejscowo�ci b��dowa tyczy�ska dziaka... �ki media w odleg�o�ci do 150 metr�w na dzia�k� z�o�e wniosek o wydanie warunk...
Pompa Ciep�a|dach Solarny|enregooszcz�dne Domy
5 zdjęcia
Na Sprzedaż
Pompa Ciep�a|dach Solarny|enregooszcz�dne Domy
obejrzane
529 000 zł
�zania, kt�re sprawi�, �e tw�j nowy dom b�dzie nie tylko energooszcz�dny, ale r... I zieleni� dzia�kach o powierzchni od 4,26 - 6,82 a. Domy realizowane s� w dw�ch standardach...
2 tygodnie temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
�zania, kt�re sprawi�, �e tw�j nowy dom b�dzie nie tylko energooszcz�dny, ale r... I zieleni� dzia�kach o powierzchni od 4,26 - 6,82 a. Domy realizowane s� w dw�ch standardach...
Dzia�ka Na Sprzeda� Przy Ul. Uroczej W Rzeszowie
5 zdjęcia
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Na Sprzeda� Przy Ul. Uroczej W Rzeszowie
obejrzane
1 200 000 zł
Dzia�ek: 262/1, 263/10, 263/9, 263/8 i droga 104 obr�b 210 bia�a. Nieruchomo... Na sprzeda� dziaka inwestycyjna przy ul. Uroczej w doskona�ej lokalizacji...
2 tygodnie temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Dzia�ek: 262/1, 263/10, 263/9, 263/8 i droga 104 obr�b 210 bia�a. Nieruchomo... Na sprzeda� dziaka inwestycyjna przy ul. Uroczej w doskona�ej lokalizacji...
Dom,dzia�ka /mo�liwo�� Dokupienia Dzia�ki Obok/
4 zdjęcia
Dom
Na Sprzedaż
Dom,dzia�ka /mo�liwo�� Dokupienia Dzia�ki Obok/
obejrzane
650 000 zł
Opis dziaka gruntowa zabudowana domem murowanym - wolnostoj�cy w rzeszowie – ul. Warszawska 50 dziaka ewidencyjna – 188 obr�b staromie�cie (powierzchnia...
2 tygodnie temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Opis dziaka gruntowa zabudowana domem murowanym - wolnostoj�cy w rzeszowie – ul. Warszawska 50 dziaka ewidencyjna – 188 obr�b staromie�cie (powierzchnia...
Chmielnik Budowlane 13,14 Ar Tylko 9900 1ar
6 zdjęcia
Na Sprzedaż
Chmielnik Budowlane 13,14 Ar Tylko 9900 1ar
obejrzane
138 600 zł
ka b�dzie do wydzielenia z 27 arowej dzia�ki dziaka posiada prawomocne warunki... Na s�siedniej dzia�ce kilkuletni dom dziaka z 3 stron rozgraniczona s�upkami...
2 tygodnie temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
ka b�dzie do wydzielenia z 27 arowej dzia�ki dziaka posiada prawomocne warunki... Na s�siedniej dzia�ce kilkuletni dom dziaka z 3 stron rozgraniczona s�upkami...
Dom Mieszkalny By�a Restauracja 506 M.kw
6 zdjęcia
Dom
Na Sprzedaż
Dom Mieszkalny By�a Restauracja 506 M.kw
obejrzane
250 000 zł
U�ytkowa 506 m.Kw. (209 m.Kw. Piwnica, 297 m.Kw. Parter ) ogrodzona dziaka 18 ar... Teren dzia�ki cz��ciowo asfalt (parking). W tej chwili przekszta�cony - spos�b...
21 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
U�ytkowa 506 m.Kw. (209 m.Kw. Piwnica, 297 m.Kw. Parter ) ogrodzona dziaka 18 ar... Teren dzia�ki cz��ciowo asfalt (parking). W tej chwili przekszta�cony - spos�b...
Dom W G�ogowie Ma�opolskim Dzia�ka 6 Ar
6 zdjęcia
Dom
Na Sprzedaż
Dom W G�ogowie Ma�opolskim Dzia�ka 6 Ar
obejrzane
560 000 zł
� 19,21 m2 i kot�ownia 5,66 m2. Uk�ad domu oraz jego lokalizacja sprawia, �e b�dzie on idealny dla os�b szukaj�cych spokoju w otoczeniu zieleni. W okolicy znajduj...
14 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
� 19,21 m2 i kot�ownia 5,66 m2. Uk�ad domu oraz jego lokalizacja sprawia, �e b�dzie on idealny dla os�b szukaj�cych spokoju w otoczeniu zieleni. W okolicy znajduj...
Dzia�ka Inwestycyjna 25,04 Ar. Super Lokalizacja!
3 zdjęcia
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Inwestycyjna 25,04 Ar. Super Lokalizacja!
obejrzane
1 252 000 zł
). Numer dzia�ki obj�ty sprzeda��: 1487/1, obr�b 210 (bia�a). Bezpo�rednio przy dzia... Do sprzedania dziaka budowlana o powierzchni 25,04 ara, na ul. Sikorskiego...
14 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
). Numer dzia�ki obj�ty sprzeda��: 1487/1, obr�b 210 (bia�a). Bezpo�rednio przy dzia... Do sprzedania dziaka budowlana o powierzchni 25,04 ara, na ul. Sikorskiego...
Dzia�ka W Malawie
6 zdjęcia
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka W Malawie
obejrzane
176 400 zł
Do sprzedania dziaka w malawie ko�o rzeszowa o powierzchni 18 ar i 31 ar... Dla os�b inwestuj�cych w zysk. Szybki dojazd do rzeszowa. Lokalizacja dzia�ki zapewnia...
9 cze 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
Do sprzedania dziaka w malawie ko�o rzeszowa o powierzchni 18 ar i 31 ar... Dla os�b inwestuj�cych w zysk. Szybki dojazd do rzeszowa. Lokalizacja dzia�ki zapewnia...
3 Dzia�ki Nowy Borek 66a Z Domem
NOWE
Na Sprzedaż
3 Dzia�ki Nowy Borek 66a Z Domem
obejrzane
170 000 zł
3 m²
Dzia�ki: - 1843 - ozn. R (grunty orne) pow. 13,28 - 1844 - ozn. B (tereny mieszkaniowe... Dojazdowe do ka�dej z dzia�ek. Drogi gminne dojazdowe do dzia�ek widoczne na zdj�ciu...
18 godzin temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Dzia�ki: - 1843 - ozn. R (grunty orne) pow. 13,28 - 1844 - ozn. B (tereny mieszkaniowe... Dojazdowe do ka�dej z dzia�ek. Drogi gminne dojazdowe do dzia�ek widoczne na zdj�ciu...
Dzia�ka Pod Zabudow� Nowy Borek
NOWE
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Pod Zabudow� Nowy Borek
obejrzane
300 000 zł
Sprzedam dzia�k� w nowym borku gmina b�a�owa o numerach: 2136; 2138 dziaka przylega do g��wnej drogi i posiada bezpo�redni zjazd. Dziaka w pobli�u przystanku...
18 godzin temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Sprzedam dzia�k� w nowym borku gmina b�a�owa o numerach: 2136; 2138 dziaka przylega do g��wnej drogi i posiada bezpo�redni zjazd. Dziaka w pobli�u przystanku...
Dzia�ka Budowlana W Nowym Borku
NOWE
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Budowlana W Nowym Borku
obejrzane
8 110 zł
Mam do sprzedam �adn� i ustawn� dzia�k� w nowym borku gmina b�a�owa o numerach: 2136; 2138 dziaka przylega do g��wnej drogi i posiada bezpo�redni zjazd. Po�o�ona...
18 godzin temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Mam do sprzedam �adn� i ustawn� dzia�k� w nowym borku gmina b�a�owa o numerach: 2136; 2138 dziaka przylega do g��wnej drogi i posiada bezpo�redni zjazd. Po�o�ona...
Sprzedam Dzia�k� Roln�
Na Sprzedaż
Sprzedam Dzia�k� Roln�
obejrzane
150 000 zł
b�d�c� wsp��w�asno�ci�. Dziaka otoczona lasem i ��kami, rolna z mo�liwo�ci... Do sprzedania dziaka w wide�ce, gm. Kolbuszowa. Na granicy wide�ki i przewrotnego...
1 tydzień temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
b�d�c� wsp��w�asno�ci�. Dziaka otoczona lasem i ��kami, rolna z mo�liwo�ci... Do sprzedania dziaka w wide�ce, gm. Kolbuszowa. Na granicy wide�ki i przewrotnego...
Wydzier�awi� Pole 30 Ar�w Kielnarowa Obok Rzeszowa
6 zdjęcia
Do Wynajęcia
Wydzier�awi� Pole 30 Ar�w Kielnarowa Obok Rzeszowa
obejrzane
Sprawdź
Znajduj� si� drzewka na sprzeda�. Dziaka 1426. Pole usytuowane jest przy rzece... Na rok czasu. Mo�na d�u�ej. Tj 100z� za ar za rok. Mo�e by� te� plac pod dzia�alno...
2 tygodnie temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Znajduj� si� drzewka na sprzeda�. Dziaka 1426. Pole usytuowane jest przy rzece... Na rok czasu. Mo�na d�u�ej. Tj 100z� za ar za rok. Mo�e by� te� plac pod dzia�alno...
Dom Mieszkalny By�a Restauracja 506 M.kw
6 zdjęcia
Dom
Do Wynajęcia
Dom Mieszkalny By�a Restauracja 506 M.kw
obejrzane
1 500 zł
M.Kw. Parter ) ogrodzona dziaka 18 ar, 300 metr�w od restauracji jest s�ynny... �e by� pod hurtownie, magazyn, restauracja, teren dzia�ki cz��ciowo asfalt...
21 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
M.Kw. Parter ) ogrodzona dziaka 18 ar, 300 metr�w od restauracji jest s�ynny... �e by� pod hurtownie, magazyn, restauracja, teren dzia�ki cz��ciowo asfalt...
20 nieruchomości
Wybierz jedną z opcji
Na Sprzedaż(18)
Do Wynajęcia(2)
Lokalizacja
Niezależnie
Typ Nieruchomości
Niezależnie
Działka(7)
Dom(4)
Ostatnia aktualizacja
Dzień temu
Tydzień temu
15 dni temu
Miesiąc temu
Cena: zł
 - 
Zmień
0 zł - 200 000 zł
200 000 zł - 400 000 zł
400 000 zł - 600 000 zł
600 000 zł - 800 000 zł
800 000 zł - 1 000 000 zł
1 000 000 zł - 1 600 000 zł
1 600 000 zł - 2 200 000 zł
2 200 000 zł - 2 800 000 zł
2 800 000 zł - 3 400 000 zł
3 400 000 zł - 4 000 000 zł
4 000 000 zł +
✚ Zobacz więcej...
Pokoje
1+ pokoi
2+ pokoi
3+ pokoi
4+ pokoi
Powierzchnia: m²
 - 
Zmień
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Zobacz więcej...
Łazienki
1+ łazienki
2+ łazienki
3+ łazienki
4+ łazienki
Zdjęcia
Ze Zdjęciem(16)