Zaawansowane wyszukiwanie
Szukaj

Nieruchomości dzia ka cz stochowa

39 nieruchomości
Dzia�ka Rolno Budowlana 22ary Widokowa
NOWE
4 zdjęcia
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Rolno Budowlana 22ary Widokowa
obejrzane
42 000 zł
Przedstawiam na sprzeda� widokowo po�o�on� dzia�k� rolno-budowlan� znajduj�c� si� w malowniczej miejscowo�ci wielopole skrzy�skie (35km od rzeszowa)dzia...
19 godzin temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Przedstawiam na sprzeda� widokowo po�o�on� dzia�k� rolno-budowlan� znajduj�c� si� w malowniczej miejscowo�ci wielopole skrzy�skie (35km od rzeszowa)dzia...
Drewniany Dom + Bud, Gosp. Dzia�ka 75ar, K�kol�wka
NOWE
6 zdjęcia
Na Sprzedaż
Drewniany Dom + Bud, Gosp. Dzia�ka 75ar, K�kol�wka
obejrzane
198 000 zł
�cy sie na du�ej 75-arowej dzia�ce w k�kol�wce ( gmina b�a�owa) dom sk�ada si... Ca�a nieruchomo�� sk�ada sie z: domu 80m2 jak powy�ej domy gospodarczego cz...
19 godzin temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
�cy sie na du�ej 75-arowej dzia�ce w k�kol�wce ( gmina b�a�owa) dom sk�ada si... Ca�a nieruchomo�� sk�ada sie z: domu 80m2 jak powy�ej domy gospodarczego cz...
Dzia�ka Rolna Kapita�owa
NOWE
3 zdjęcia
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Rolna Kapita�owa
obejrzane
219 000 zł
Przepi�kna dziaka rolna cz��ciowo zalesiona, zlokalizowana w miejscowo�ci... Jak i meblarskim.Samego modrzewia jest oko�o 750 szt a tak�e wiele innych drzew.Uwaga dziaka jest jako dzia...
19 godzin temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Przepi�kna dziaka rolna cz��ciowo zalesiona, zlokalizowana w miejscowo�ci... Jak i meblarskim.Samego modrzewia jest oko�o 750 szt a tak�e wiele innych drzew.Uwaga dziaka jest jako dzia...
Szereg�wki Blisko 200m2 Na Za���u!
NOWE
5 zdjęcia
Na Sprzedaż
Szereg�wki Blisko 200m2 Na Za���u!
obejrzane
549 000 zł
Cz��ci dzielnicy za���e, sk�adaj�ce si� z 19 nowoczesnych jednorodzinnych segment... �c�w ka�dy segment posiada� b�dzie mo�liwo�� zaaran�owania dodatkowej przestrzeni...
19 godzin temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Cz��ci dzielnicy za���e, sk�adaj�ce si� z 19 nowoczesnych jednorodzinnych segment... �c�w ka�dy segment posiada� b�dzie mo�liwo�� zaaran�owania dodatkowej przestrzeni...
Dom W Bieszczadach 25km Do Soliny, 15km Sanok
6 zdjęcia
Dom
Na Sprzedaż
Dom W Bieszczadach 25km Do Soliny, 15km Sanok
obejrzane
860 000 zł
Dom oraz dziaka graniczy z lasem - malowniczo po�o�ony w miejscowo�ci �ukowe... Budynek sk�ada si� z trzech kondygnacji. Piwnica cz��ciowo w ziemi – powierzchni...
1 tydzień temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Dom oraz dziaka graniczy z lasem - malowniczo po�o�ony w miejscowo�ci �ukowe... Budynek sk�ada si� z trzech kondygnacji. Piwnica cz��ciowo w ziemi – powierzchni...
Ostatnie Wolne Szereg�wki W Dobrej Cenie Budziw�j
6 zdjęcia
Na Sprzedaż
Ostatnie Wolne Szereg�wki W Dobrej Cenie Budziw�j
obejrzane
349 000 zł
Na dzia�ach o pow. 2 ary segmenty �rodkowe oraz 3.5 ara segmenty skrajne. Ka�dy... Nocnej prowadz� dwubiegowe schody. W cz��ci prywatnej zaprojekto...
1 tydzień temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Na dzia�ach o pow. 2 ary segmenty �rodkowe oraz 3.5 ara segmenty skrajne. Ka�dy... Nocnej prowadz� dwubiegowe schody. W cz��ci prywatnej zaprojekto...
Dzia�ki
Zobacz zdj?cie
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ki
obejrzane
11 111 zł
Sprzedam dwie pi�kne dzia�ki( oddzielnie lub razem) w zaborzu gmina �ark�w o powierzchni 16820 m2.Za22 tys a druga 4166 m2.Za 89 ty� dziaka cz��ciowo zalesiona...
1 tydzień temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Sprzedam dwie pi�kne dzia�ki( oddzielnie lub razem) w zaborzu gmina �ark�w o powierzchni 16820 m2.Za22 tys a druga 4166 m2.Za 89 ty� dziaka cz��ciowo zalesiona...
Sprzedam Dzia�k� Rod �a�cut
6 zdjęcia
Na Sprzedaż
Sprzedam Dzia�k� Rod �a�cut
obejrzane
65 000 zł
Dziaka sk�ada si� z dw�ch cz��ci: cz��� wypoczynkowa z domkiem, pergol� z miejscem... Sosny bukszpany ) ca�o�� ogrodzona p�otem. Na drugiej cz��ci dzia�ki znajduj� si...
1 tydzień temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Dziaka sk�ada si� z dw�ch cz��ci: cz��� wypoczynkowa z domkiem, pergol� z miejscem... Sosny bukszpany ) ca�o�� ogrodzona p�otem. Na drugiej cz��ci dzia�ki znajduj� si...
Ogr�dek Dzia�kowy
6 zdjęcia
Na Sprzedaż
Ogr�dek Dzia�kowy
obejrzane
30 000 zł
Dziaka ma powierzchni� 3 ar�w, znajduj� si� w rod im. W�. Puchalskiego w rzeszowie... Oraz przy��cz wody. Mo�na b�dzie posmakowa� swoich owoc�w: winogron, porzeczki...
1 tydzień temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Dziaka ma powierzchni� 3 ar�w, znajduj� si� w rod im. W�. Puchalskiego w rzeszowie... Oraz przy��cz wody. Mo�na b�dzie posmakowa� swoich owoc�w: winogron, porzeczki...
Dzia�ka Rekreacyjna 74 Ary Dojazd �r�d�o Przyroda
6 zdjęcia
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Rekreacyjna 74 Ary Dojazd �r�d�o Przyroda
obejrzane
74 000 zł
To zapewnia niesamowity spok�j i cisze, dziaka graniczy z niewielk� rzeczk�, w kt�rej... �cego z niej �r�de�ka. Dzia�ki s� ze zr��nicowanym ukszta�towaniem terenu, maj...
1 tydzień temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
To zapewnia niesamowity spok�j i cisze, dziaka graniczy z niewielk� rzeczk�, w kt�rej... �cego z niej �r�de�ka. Dzia�ki s� ze zr��nicowanym ukszta�towaniem terenu, maj...
Dzia�ka Z Wz Hermanowa 21ar
5 zdjęcia
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Z Wz Hermanowa 21ar
obejrzane
150 000 zł
ka jest zaro�ni�ta traw� (zostanie skoszona na jesie�). Na cz��ci dzia�ki znajduje... Sprzedam dzia�k� z wydanymi warunkami zabudowy. Dojazd droga utwardzon�, jesieni...
1 tydzień temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
ka jest zaro�ni�ta traw� (zostanie skoszona na jesie�). Na cz��ci dzia�ki znajduje... Sprzedam dzia�k� z wydanymi warunkami zabudowy. Dojazd droga utwardzon�, jesieni...
Atrakcyjna Dzia�ka Budowlana Pod Rzeszowem
4 zdjęcia
Na Sprzedaż
Atrakcyjna Dzia�ka Budowlana Pod Rzeszowem
obejrzane
14 900 zł
Dziaka cz��ciowo uzbrojona 15 km od centrum rzeszowa 1 km od granic rzeszowa... Internet, telefon w pasie drogowym), kanalizacja w planie gminy. Dziaka nr.1286...
2 tygodnie temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Dziaka cz��ciowo uzbrojona 15 km od centrum rzeszowa 1 km od granic rzeszowa... Internet, telefon w pasie drogowym), kanalizacja w planie gminy. Dziaka nr.1286...
B��dowa Tyczy�ska 10ar Budowlana
6 zdjęcia
Na Sprzedaż
B��dowa Tyczy�ska 10ar Budowlana
obejrzane
70 000 zł
Sprzedam dzia�k� 10 ar po�o�on� w miejscowo�ci b��dowa tyczy�ska dziaka do wydzielenia z wi�kszej dzia�ki 1748/2 ostatnie zdj�cie przedstawia sprzedawan� cz��� dzia...
2 tygodnie temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Sprzedam dzia�k� 10 ar po�o�on� w miejscowo�ci b��dowa tyczy�ska dziaka do wydzielenia z wi�kszej dzia�ki 1748/2 ostatnie zdj�cie przedstawia sprzedawan� cz��� dzia...
Nowe Mieszkania Bezczynszowe Z Ogr�dkami
5 zdjęcia
Na Sprzedaż
Nowe Mieszkania Bezczynszowe Z Ogr�dkami
obejrzane
325 000 zł
Mieszkanie na parterze o pow 42,90 m2 z ogr�dkiem o pow 31 m2 oraz dziaka z dwoma... � i preferencj� klient�w. Ka�dy nabywca mo�e wybra� dla siebie odpowiedni wariant. W ofercie...
2 tygodnie temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Mieszkanie na parterze o pow 42,90 m2 z ogr�dkiem o pow 31 m2 oraz dziaka z dwoma... � i preferencj� klient�w. Ka�dy nabywca mo�e wybra� dla siebie odpowiedni wariant. W ofercie...
Dom Mieszkalny By�a Restauracja 506 M.kw
6 zdjęcia
Dom
Na Sprzedaż
Dom Mieszkalny By�a Restauracja 506 M.kw
obejrzane
250 000 zł
U�ytkowa 506 m.Kw. (209 m.Kw. Piwnica, 297 m.Kw. Parter ) ogrodzona dziaka 18 ar... Teren dzia�ki cz��ciowo asfalt (parking). W tej chwili przekszta�cony - spos�b...
21 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
U�ytkowa 506 m.Kw. (209 m.Kw. Piwnica, 297 m.Kw. Parter ) ogrodzona dziaka 18 ar... Teren dzia�ki cz��ciowo asfalt (parking). W tej chwili przekszta�cony - spos�b...
Dzia�ka Inwestycyjna Wz Rzesz�w – Staroniwa
2 zdjęcia
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Inwestycyjna Wz Rzesz�w – Staroniwa
obejrzane
2 500 000 zł
Zabudowy wz, po�o�one w po�udniowo-wschodniej cz��ci osiedla staroniwa. Teren uzbrojony. Dzia�ki obj�te s� jedn� ksi�g� wieczyst�. Po�o�enie: w drugiej linii mi�dzy zabudow...
21 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
Zabudowy wz, po�o�one w po�udniowo-wschodniej cz��ci osiedla staroniwa. Teren uzbrojony. Dzia�ki obj�te s� jedn� ksi�g� wieczyst�. Po�o�enie: w drugiej linii mi�dzy zabudow...
Dzia�ka W Radawie Na Sprzeda�
6 zdjęcia
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka W Radawie Na Sprzeda�
obejrzane
119 000 zł
dziaka o powierzchni 4 ar zlokalizowana w rekreacyjnej cz��ci radawy wraz z rozpocz... Na sprzeda� dziaka z gotowym projektem i dokumentacj�. Radawa to malownicza...
21 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
dziaka o powierzchni 4 ar zlokalizowana w rekreacyjnej cz��ci radawy wraz z rozpocz... Na sprzeda� dziaka z gotowym projektem i dokumentacj�. Radawa to malownicza...
Sprzedam Dzia�k� Budowlan� W Rzeszowie
6 zdjęcia
Na Sprzedaż
Sprzedam Dzia�k� Budowlan� W Rzeszowie
obejrzane
144 000 zł
Dziaka o powierzchni 16ar, w tym 4 ar w�asnego lasu, po�o�ona w urokliwym... Dziaka posiada warunki zabudowy na budynek jednorodzinny z gara�em w bryle. Media...
21 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
Dziaka o powierzchni 16ar, w tym 4 ar w�asnego lasu, po�o�ona w urokliwym... Dziaka posiada warunki zabudowy na budynek jednorodzinny z gara�em w bryle. Media...
�yzn�w Gmina Strzy��w 9ar Przy Asfalcie
6 zdjęcia
Na Sprzedaż
�yzn�w Gmina Strzy��w 9ar Przy Asfalcie
obejrzane
24 300 zł
� ca�ego �ycia w bloku dziaka do wyr�wnania i wykarczowania cz��ci krzak�w i samosiejek... Sprzedam dzia�k� z miejscowo�ci �yzn�w ok 7 km od strzy�owa dziaka przy asfalcie...
21 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
� ca�ego �ycia w bloku dziaka do wyr�wnania i wykarczowania cz��ci krzak�w i samosiejek... Sprzedam dzia�k� z miejscowo�ci �yzn�w ok 7 km od strzy�owa dziaka przy asfalcie...
Dom Wolnostoj�cy 150m2 Stan Deweloperski Latoszyn
6 zdjęcia
Dom
Na Sprzedaż
Dom Wolnostoj�cy 150m2 Stan Deweloperski Latoszyn
obejrzane
580 000 zł
Kilka g��wnych informacji: - dziaka 4,70ar - powierzchnia ca�kowita zabudowy: 150m2 - pierwsze pi�tro wyko�czone: panele, drzwi do pokoi i cz��� �azienki bez...
21 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
Kilka g��wnych informacji: - dziaka 4,70ar - powierzchnia ca�kowita zabudowy: 150m2 - pierwsze pi�tro wyko�czone: panele, drzwi do pokoi i cz��� �azienki bez...
Dom W Bojanowie
6 zdjęcia
Dom
Na Sprzedaż
Dom W Bojanowie
obejrzane
179 000 zł
Miejscowo�ci bojan�w dziaka nr 1396/1 o pow. 0,17 ha wraz z budynkiem gospodarczym... Zdrowa. Dziaka o regularnym kszta�cie, przylega do drogi dojazdowej. Budynek wykonany...
21 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
Miejscowo�ci bojan�w dziaka nr 1396/1 o pow. 0,17 ha wraz z budynkiem gospodarczym... Zdrowa. Dziaka o regularnym kszta�cie, przylega do drogi dojazdowej. Budynek wykonany...
Hermanowa 25 Ar Pod Zabudow�
6 zdjęcia
Na Sprzedaż
Hermanowa 25 Ar Pod Zabudow�
obejrzane
155 000 zł
) dziaka cz��ciowo klasy 4,cz��ciowo klasa 3 przy czym na 4 klasie mo�liwo�� bezproblemowego... Cz��ciowo utwardzonej drogi media: pr�d,woda tu� przy granicy dzia�ki gaz 60m...
21 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
) dziaka cz��ciowo klasy 4,cz��ciowo klasa 3 przy czym na 4 klasie mo�liwo�� bezproblemowego... Cz��ciowo utwardzonej drogi media: pr�d,woda tu� przy granicy dzia�ki gaz 60m...
Du�a, Kszta�tna Dzia�ka 12ar, Albigowa
3 zdjęcia
Na Sprzedaż
Du�a, Kszta�tna Dzia�ka 12ar, Albigowa
obejrzane
144 000 zł
Kot nieruchomo�ci du�a ustawna dziaka z pozwoleniem na budow�. Nieruchomo�� po�o�ona... Powierzchnia oferowanej dzia�ki wynosi 12,18 ar. Dziaka ma regularny, prostok�tny kszta...
14 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
Kot nieruchomo�ci du�a ustawna dziaka z pozwoleniem na budow�. Nieruchomo�� po�o�ona... Powierzchnia oferowanej dzia�ki wynosi 12,18 ar. Dziaka ma regularny, prostok�tny kszta...
Okazja! Pi�kny Dom 140m2, Staroniwa
6 zdjęcia
Na Sprzedaż
Okazja! Pi�kny Dom 140m2, Staroniwa
obejrzane
799 000 zł
Pod�ogi, dom od�wie�ony, gotowy do zamieszkania. Dziaka jest ogrodzona, podjazd... Dzia�ki: 2,37 ar - kondygnacje: parter, 2 pi�tra + poddasze - rok budowy: 1990...
14 lip 2022 w Rzeszowiak
Zobacz dane
Pod�ogi, dom od�wie�ony, gotowy do zamieszkania. Dziaka jest ogrodzona, podjazd... Dzia�ki: 2,37 ar - kondygnacje: parter, 2 pi�tra + poddasze - rok budowy: 1990...
Dzia�ka Rolno Budowlna 0,20 Ha Pod Lasem Widokowa
NOWE
Działka
Na Sprzedaż
Dzia�ka Rolno Budowlna 0,20 Ha Pod Lasem Widokowa
obejrzane
39 900 zł
Do uzyskania w gminie. Dziaka poro�ni�ta samosiejkami (mo�liwo�� wykarczowanie dzia... Przedstawiam ofert� dzia�ki rolno-budowlanej w malowniczej miejscowo�ci nawsie...
19 godzin temu w Rzeszowiak
Zobacz dane
Do uzyskania w gminie. Dziaka poro�ni�ta samosiejkami (mo�liwo�� wykarczowanie dzia... Przedstawiam ofert� dzia�ki rolno-budowlanej w malowniczej miejscowo�ci nawsie...
39 nieruchomości
Wybierz jedną z opcji
Na Sprzedaż(33)
Do Wynajęcia(6)
Lokalizacja
Niezależnie
Typ Nieruchomości
Niezależnie
Działka(13)
Dom(7)
Lokal(2)
Ostatnia aktualizacja
Dzień temu
Tydzień temu
15 dni temu
Miesiąc temu
Cena: zł
 - 
Zmień
0 zł - 200 000 zł
200 000 zł - 400 000 zł
400 000 zł - 600 000 zł
600 000 zł - 800 000 zł
800 000 zł - 1 000 000 zł
1 000 000 zł - 1 600 000 zł
1 600 000 zł - 2 200 000 zł
2 200 000 zł - 2 800 000 zł
2 800 000 zł - 3 400 000 zł
3 400 000 zł - 4 000 000 zł
4 000 000 zł +
✚ Zobacz więcej...
Pokoje
1+ pokoi
2+ pokoi
3+ pokoi
4+ pokoi
Powierzchnia: m²
 - 
Zmień
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Zobacz więcej...
Łazienki
1+ łazienki
2+ łazienki
3+ łazienki
4+ łazienki
Zdjęcia
Ze Zdjęciem(30)
Podobne wyszukiwania do "dzia ka cz stochowa":