Żory - rodzaje nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż Nieruchomości do wynajęcia

Żory to położone w województwie śląskim miasto na prawach powiatu, któremu prawa miejskie nadano w XIII wieku, a konkretnie w 1272 roku. Przez Żory przepływa rzeka Ruda a ich powierzchnia wynosi w przybliżeniu 65 kilometrów kwadratowych. Historia miasta jest naznaczona licznymi pożarami: w 1552 roku spłonęła połowa miasta, w 1661 roku pożar strawił drewniany kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w 1702 ogień pochłonął praktycznie całą drewnianą zabudowę Żor a w nieco ponad 100 lat później zniszczeniu na skutek pożaru uległ średniowieczny drewniany kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Współczesna historia miasta nie odnotowuje już równie drastycznych przypadków. Żory prężnie się rozwijają i posiadają bardzo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym położenie. Przebiegają przez nie ważne i mocno uczęszczane drogi: Autostrada A1, droga krajowa nr 81 oraz drogi wojewódzkie 924, 932 i 935. Żory są zamieszkiwane przez około 60 tysięcy osób (dane z 2010 roku), a największą populację odnotowano tu w 1994 roku, kiedy to w mieście żyło ponad 67 tysięcy ludzi. Receptą na stosunkowo duże (bo sięgające ponad 11%) bezrobocie są liczne inwestycje i podejmowanie działań mających na celu sprowadzenie do Żor firm i przedsiębiorców z całego kraju. Miasto jest promowane jako miejsce przyjazne podejmowaniu inicjatyw gospodarczych m. in. z uwagi na nowoczesną, doskonale rozwinięta infrastrukturę, atrakcyjną lokalizację i bliskość dużych miast należących do aglomeracji śląskiej a także przychylny stosunek lokalnych władz oraz przynależność do Rybnickiego Okręgu Węglowego i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Władze miasta bardzo dobrze wykorzystują także możliwości związane z uczestnictwem w licznych programach Unii Europejskiej, takich jak np. Zintegrowany Program Operacyjny rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004-2006, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To nowoczesne miasto może stanowić wzór dla innych regionów kraju.
Żory - średnia cena
sprzedaż 
560 256 zł
Średnie ceny  m2  3 508 zł
Żory - zobacz wykresy nieruchomości na sprzedaż ►
wynajem 
3 103 zł
Średnie ceny  m2  28,35 zł
Żory - zobacz wykresy wynajmu nieruchomości ►
Nieruchomości na sprzedaż
Nieruchomości do wynajęcia
Żory - okoliczne miejscowości