Halinów - rodzaje nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż Nieruchomości do wynajęcia

Halinów to niewielka miejscowość, licząca niespełna 4 tysiące mieszkańców, leżąca 26 kilometrów od Warszawy, w powiecie mińskim. Miasteczko jest typowym letniskiem, oferującym wspaniałe warunki do wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem wędkarzy i miłośników przejażdżek konnych. Miejscowe stawy rybne i kluby jeździeckie są magnesem przyciągającym szczególnie miłośników tego rodzaju rekreacji.

Halinów to teren, na którym dość późno zaczęto się osiedlać. Do czasu zawarcia unii z Litwą, tereny leżały na uboczu najważniejszych szlaków handlowych, co było czynnikiem opóźniającym rozwój wschodnich terenów Mazowsza. Pierwsze wzmianki dotyczą wsi Skruda, jak pierwotnie nazywano Halinów, którą wymienia się opisując wsie należące do parafii w Długiej Kościelnej. Nazwa obecna, zaczęła pojawiać się dopiero na przełomie wieków XIX i XX, kiedy w ten właśnie sposób zaczęto określać część ziem, wydzielonych jako dziedziczny majątek żony jednego z właścicieli wsi.

Był to typowy teren rolniczy, zdający się być typowym zaściankiem szlacheckim, do którego jednak czasem docierały wichry historii. Ziemie te były świadkiem zaciekłych walk powstańczych w roku 1863, co upamiętnia pomnik wzniesiony przez mieszkańców Halinowa.

Szybszy rozwój osada zawdzięcza, podobnie jakie wiele tego typu miejscowości na Mazowszu, rozwojowi kolei i budowie drogi żelaznej na trasie Warszawa - Brześć - Moskwa. Osadnictwo przybrało na sile ponownie w latach 30-tych XX w., kiedy majątek ziemski odziedziczył ksiądz prałat Kazimierz Kaczyński. Wielka część ziem została przeznaczona do parcelacji pod zabudowę, dla ściąganych tutaj przedstawicieli rzemiosła i przedsiębiorców.

Pobudzenie do rozwoju tych ziem, stało się ambitnym celem nowego właściciela majątku ziemskiego. Wybuch II wojny światowej stanął na przeszkodzie w realizacji ambitnych zamierzeń, a wieś została włączona do Generalnej Guberni.

Obecnie Halinów, oficjalnie tak nazywany od 1946 roku, jest prężnie rozwijająca się gminą, dzięki usytuowaniu jej w punkcie przecięcia ważnych szlaków handlowych, łączących wschód Europy z Zachodem. Pięknie położona gmina, w dużej części należy do Mazowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W połączeniu z bliskością Warszawy jest popularnym punktem docelowym migracji z Warszawy i okolic, o czym świadczy stale rosnąca liczba jej mieszkańców. Przyczynia się do tego również prężny samorząd, który w rankingu "Rzeczypospolitej" plasuje się w pierwszej dziesiątce najefektywniejszych w działaniu gminnych samorządów w Polsce.

Halinów - średnia cena
sprzedaż 
486 419 zł
Średnie ceny  m2  1 856 zł
Halinów - zobacz wykresy nieruchomości na sprzedaż ►
wynajem 
12 857 zł
Średnie ceny  m2  23,82 zł
Halinów - zobacz wykresy wynajmu nieruchomości ►
Nieruchomości na sprzedaż
Nieruchomości do wynajęcia
Halinów - okoliczne miejscowości