Jaktorów - rodzaje nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż Nieruchomości do wynajęcia

Jaktorów leży w zachodniej części województwa mazowieckiego i wchodzi w skład powiatu grodziskiego.

Miejscowość jest siedzibą gminy wiejskiej, którą zamieszkuje ponad 10 tysięcy ludzi. Osada powstała na obszarze silnie zalesionym, tworzącym puszczę jaktorowską, która słynęła z obfitości dzikiej zwierzyny. Jej królem był tur.

Puszcza była przez wieki ulubionym miejscem polowań książąt mazowieckich, a po wcieleniu Jaktorowa do Korony, także królów polskich. Olbrzymia popularność terenów łowieckich doprowadziła do wyginięcia legendarnego kuzyna żubra. Ostatni tur na ziemiach polskich padł właśnie w puszczy jaktorowskiej w roku 1627. Upamiętnia to głaz, który można oglądać na rzeką Pisią - Tuczyną. Na nic zdały się obwarowania, chroniące puszczę, ustanowione przez Zygmunta Wazę. Król zakazywał wypasu bydła oraz wyrębu drzew w okolicach Jaktorowa.

Nazwa osady pochodzi od imienia Wiktor, jednego z ówczesnych właścicieli majątku. Nowe ustalenia dotyczące przebiegu granic państwa polskiego, jak i wewnętrzne reformy administracyjne, zmieniały przynależność terytorialną Jaktorowa na przestrzeni wieków. Obecny podział obowiązuje od roku 1999. Gmina obejmuje 17 wsi i jest typową gminą rolniczą. Użytki rolne stanowią 78% jej całkowitej powierzchni. Na taki układ proporcji w zagospodarowaniu przestrzeni ma wpływ korzystny układ czynników zewnętrznych: wysoka jakości gleby, łagodne ukształtowanie terenu oraz duże zasoby wód powierzchniowych i gruntowych. Takie uwarunkowania znacząco ułatwiają uprawę roślin.

Krajobraz gmin charakteryzuje się także dużymi walorami przyrodniczymi. Szczególnie urokliwy jest pas Wydm Międzyborskich i dolina rzeki Tucznej. Gmina, świadoma swojej atrakcyjności, stara się prowadzić politykę proekologiczną. Rozbudowywana sieć gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna stale podnoszą jakość życia na tych terenach. Jaktorów szczyci się bogatą historią osiedleńczą, o czym świadczą cenne zabytki. Na terenie gminy znajduje się kilka stanowisk archeologicznych, których obiektem badań są cmentarzyska kurhanowe. Najstarsze, w Jaktorowie, datowane jest na III w. n.e.

Kolejnym atutem gminy jest jej położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Bliskość aglomeracji warszawskiej, w połączeniu z dużymi zasobami terenów pod zabudowę, w bardzo atrakcyjnej cenie, jest mocnym impulsem do dynamicznego rozwoju gminy Jaktorów.
Jaktorów - średnia cena
sprzedaż 
781 894 zł
Średnie ceny  m2  3 692 zł
Jaktorów - zobacz wykresy nieruchomości na sprzedaż ►
wynajem 
6 400 zł
Średnie ceny  m2  30,43 zł
Jaktorów - zobacz wykresy wynajmu nieruchomości ►
Nieruchomości na sprzedaż
Nieruchomości do wynajęcia
    Jaktorów - okoliczne miejscowości
    Jaktorów - nieruchomo?ci do wynaj?cia