Mieszkań na sprzedaż

Mieszkań na sprzedaż w Polsce

Prawną definicję mieszkania podaje rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002. Według tego opisu mieszkanie stanowi zespół pomieszczeń mieszkalnych oraz pomocniczych z odrębnym wejściem, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. W praktyce mieszkania najczęściej są częścią bloków mieszkalnych (np. na osiedlach) lub kamienic. Mogą mieć kilka pokoi, najczęściej jest to od dwóch do czterech.

Użytkowanie takiego lokalu możliwe jest na wiele sposobów. Kupując mieszkanie stajemy się jego właścicielem. Jest to jednak rozwiązanie drogie i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Dlatego istnieje także możliwość wynajmowania mieszkania. Przy takim rozwiązaniu podpisujemy umowę z właścicielem. Zgadzamy się płacić w ustalonych przedziałach czasu ustaloną kwotę, w zamian za co możemy użytkować mieszkanie. Należy pamiętać, że ponosimy także opłatę za dodatkowe świadczenia, jak media, gaz, woda. Wynajmując mieszkanie należy się zapoznać z wysokością tych dodatkowych opłat. Negatywną stroną takiego rozwiązania jest fakt, że prawa własności do mieszkania zachowuje właściciel. Może on ograniczyć nam możliwość ingerowania w wygląd mieszkania, a także wypowiedzieć umowę najmu, na określonych warunkach. Dlatego wynajmowanie mieszkania jest rozwiązaniem najczęściej wybieranym przez studentów oraz młode małżeństwa. Przepisy regulujące wynajem mieszkań to przede wszystkim kodeks cywilny oraz ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Decydując się na zakup mieszkania można postarać się o pozyskanie kredytu mieszkaniowego. Przeglądając oferty banków można się natknąć na pojęcia "kredyt mieszkaniowy" oraz "kredyt hipoteczny". Chociaż nie są to równoznaczne twory, różnica jest niewielka. "Kredyt hipoteczny" jest po prostu szerszym pojęciem. Oferuje go wiele wiodących banków w Polsce. Wysokość i warunki spłaty zależą od wynegocjowanej oferty. Średnio jednak kredyt może pokryć od 80 do 100 procent wartości nieruchomości, zaciąga się go na okres do 30, a nawet 40 lat, możliwe jest wzięcie kredytu w różnych walutach. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest najczęściej hipoteka, to znaczy w przypadku niespłacania go bank może odebrać nam mieszkanie.
335 974,43 zł
Średnia cena na sprzedaż w Polsce
1 875,9 zł
Średnie ceny m2 na sprzedaż w Polsce
Miasta, gdzie znajdziesz mieszkań na sprzedaż
Og?oszenia dla mieszka? na sprzeda?
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 31a
 20
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 31a
Sprawdź
Kosakowo, Pomorskie - Na Sprzedaż - Mieszkanie - 83 m²
Anchoria apartamenty, 31a, sprzedam mieszkanie, mechelinki, apartamenty, do morza... Tej inwestycji. Apartamenty zostały zaprojektowane z ogromną precyzją i dbałością...
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 32a
 20
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 32a
Sprawdź
Kosakowo, Pomorskie - Na Sprzedaż - Mieszkanie - 83 m²
Anchoria apartamenty, 32a, sprzedam mieszkanie, mechelinki, apartamenty, do morza... Tej inwestycji. Apartamenty zostały zaprojektowane z ogromną precyzją i dbałością...
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 7b
 22
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 7b
Sprawdź
Kosakowo, Pomorskie - Na Sprzedaż - Mieszkanie - 82 m²
Anchoria apartamenty, 7b, sprzedam mieszkanie, mechelinki, apartamenty, do morza... Tej inwestycji. Apartamenty zostały zaprojektowane z ogromną precyzją i dbałością...
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 30a
 20
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 30a
Sprawdź
Kosakowo, Pomorskie - Na Sprzedaż - Mieszkanie - 61 m²
Anchoria apartamenty, 30a, sprzedam mieszkanie, mechelinki, apartamenty, do morza... Tej inwestycji. Apartamenty zostały zaprojektowane z ogromną precyzją i dbałością...
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 30b
 20
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 30b
Sprawdź
Kosakowo, Pomorskie - Na Sprzedaż - Mieszkanie - 113 m²
Anchoria apartamenty, 30b, sprzedam mieszkanie, mechelinki, apartamenty, do morza... Tej inwestycji. Apartamenty zostały zaprojektowane z ogromną precyzją i dbałością...
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 34b
 20
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 34b
Sprawdź
Kosakowo, Pomorskie - Na Sprzedaż - Mieszkanie - 113 m²
Anchoria apartamenty, 34b, sprzedam mieszkanie, mechelinki, apartamenty, do morza... Tej inwestycji. Apartamenty zostały zaprojektowane z ogromną precyzją i dbałością...
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 34a
 20
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 34a
Sprawdź
Kosakowo, Pomorskie - Na Sprzedaż - Mieszkanie - 61 m²
Anchoria apartamenty, 34a, sprzedam mieszkanie, mechelinki, apartamenty, do morza... Tej inwestycji. Apartamenty zostały zaprojektowane z ogromną precyzją i dbałością...
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 29b
 20
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 29b
Sprawdź
Kosakowo, Pomorskie - Na Sprzedaż - Mieszkanie - 108 m²
Anchoria apartamenty, 29b, sprzedam mieszkanie, mechelinki, apartamenty, do morza... Tej inwestycji. Apartamenty zostały zaprojektowane z ogromną precyzją i dbałością...
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 33a
 20
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 33a
Sprawdź
Kosakowo, Pomorskie - Na Sprzedaż - Mieszkanie - 61 m²
Anchoria apartamenty, 33a, sprzedam mieszkanie, mechelinki, apartamenty, do morza... Tej inwestycji. Apartamenty zostały zaprojektowane z ogromną precyzją i dbałością...
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 32b
 20
Mieszkanie, Mechelinki, Do Morza, Anchoria Apartamenty, 32b
Sprawdź
Kosakowo, Pomorskie - Na Sprzedaż - Mieszkanie - 84 m²
Anchoria apartamenty, 32b, sprzedam mieszkanie, mechelinki, apartamenty, do morza... Tej inwestycji. Apartamenty zostały zaprojektowane z ogromną precyzją i dbałością...