Ceny nieruchomości: sprzedaż w Legionowo (Mazowieckie)

Ceny nieruchomości: Legionowo, Mazowieckie odniosły silny spadek w przeciągu ostatnich miesięcy. Ceny nieruchomości wynku wtórnego odniosły silny spadek w tym mieście.

396 311,2 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
4 584 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Legionowo mocno spadła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Listopada, średnia cena za m² wyniosła 4 694 zł. W miesiącu Grudnia cena utrzymała się mniej więcej na tym samym poziomie, gdyż wyniosła 4 530 zł za m². W następujących dwóch miesiącach cena za m² ledwo się zmieniła z 4 612 zł na 4 533,5 zł za m². Odnotowano znaczną deflację ceny za m² o 51 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 4 572,75 zł a 2 314,5 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnia cena

W oparciu o cenę w mieście Legionowo (miejscowość), odnotowano obniżenie cen w ostatnich 6 miesiącach. Cena w miesiącu Listopada wyniosła 358 383 zł, odnosząc wzrost w Grudnia do 380 777 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Stycznia, Lutego) odnotowano znaczny przyrost o 116% w odniesieniu do dwóch poprzednich miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy odnotowano silny spadek ceny w odniesieniu do poprzednich 4 miesięcy. Ściślej mówiąc, cena spadła z 399 518,75 zł do 191 740,5 zł, co daje 48 % spadek.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % niższe od średniej ceny wynoszącej 383 481 zł w mieście Legionowo. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najniższych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 0 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 0 % tańsze od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Legionowo. Nieruchomości w najkorzystniejszych cenach opartych na pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 0 % niższe od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Legionowo możemy zauważyć, że najtańszy typ nieruchomości to Mieszkanie w cenie 383 481 zł. Cena jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny sięgającej !PRECIO2!. "Mieszkanie" jest w najniższej cenie. Cena ta jest o 0 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najtańszy typ nieruchomości to Mieszkanie w cenie 4 629 zł / m². Mieszkanie w średniej w cenie 4 629 zł / m² jest najtańszym typem nieruchomości skierowanym do mniej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Średnie ceny m² kwietnia
Liczba nieruchomości w Legionowo
Liczba nieruchomości w woj. Mazowieckie
383 481 zł
4 629 zł
17 724
3 209 474
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.