Ceny nieruchomości: wynajem w Lipiany (Zachodniopomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Lipiany, Zachodniopomorskie znacznie spadły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano silny spadek cen nieruchomości na wynajem w tym mieście.

2 708,5 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
76,08 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Lipiany odniosła mocny spadek w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Listopada, średnia cena za m² wyniosła 204,04 zł. W następnych miesiącach cena za m² znacznie spadła do 5,39 zł. W następujących dwóch miesiącach cena za m² wzrosła o 106 %, z 104,71 zł na 111,52 zł za m². Odnotowano znaczny spadek ceny za m² o 11 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 108,12 zł a 12 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Lipiany (miejscowość), odnotowano spadek cen w ostatnich 6 miesiącech. Średnia cena za Listopada wynosi 2 925 zł. W przeciągu miesiąca Grudnia odnotowano znaczny spadek ceny do 1 233 zł. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy (Stycznia, Lutego) odnotowano znaczny wzrost o 164% w odniesieniu do dwóch poprzednich miesięcy. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy średnia cena prawie się nie zmieniła w odniesieniu do poprzednich wartości wahających się między 2 746,75 zł a 2 632 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnie ceny pokoi

Wykres średniej ceny dla pokoi pokazuje, że najdroższe nieruchomości są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są wyższe o 45 % od średniej ceny wynoszącej 2 188 zł w mieście Lipiany. Nieruchomości o najwyższej średniej cenie mają 2 pokoi. Ich cena jest o 55 % wyższa od średniej ceny. Poza tym mamy nieruchomości, w których są 4 pokoi za 3 373 zł.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 38 % droższe od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Lipiany. Nieruchomości w najwyższych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 38 % wyższe od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

Wg średniej ceny za typ nieruchomości w mieście Lipiany, w cenie 3 373 zł jest 54 % droższe od średniej ceny (2 188 zł) w tym mieście.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Średnie ceny m² kwietnia
Liczba nieruchomości w Lipiany
Liczba nieruchomości w woj. Zachodniopomorskie
2 188 zł
8 zł
52
52 050
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.