Ceny nieruchomości: wynajem w Pruszcz (Kujawsko-pomorskie)

Ceny wynajmu nieruchomości: Pruszcz, Kujawsko-pomorskie znacznie spadły w przeciągu ostatnich miesięcy. Odnotowano silny spadek cen nieruchomości na wynajem w tym mieście.

2 209,33 zł
Średnia cena ostatnie 6 miesięcy
51,33 zł
Cena/m² ostatnie 6 miesięcy
Średnie ceny m2

Cena za m² w mieście Pruszcz odniosła mocny spadek w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu Stycznia, średnia cena za m² wyniosła 62 zł. W miesiącu Lutego cena prawie wcale się nie zmieniła , gdyż wyniosła 62 zł za m². W następujących dwóch miesiącach cena za m² praktycznie się nie zmieniła, wahając się między 62 zł a 62 zł za m². Odnotowano znaczny spadek ceny za m² o 48 % w ostatnich dwóch miesiącach w prównaniu do średniej ceny w ostatnich czterech miesiącach. Obliczono to po porównaniu pierwszych czterech miesięcy kiedy cena za m² wahała się między 62 zł a 30 zł w miesiącach Maja i Czerwca.

Średnia cena

W odniesieniu do ceny w mieście Pruszcz (miejscowość), odnotowano znaczny wzrost w przeciągu 6 miesięcy. W pierwszym przykładowym miesiącu (Stycznia), średnia cena wyniosła 1 814 zł. W miesiącu Lutego cena utrzymała się na poziomie 1 814 zł. lejnych dwóch miesiącach nie odnotowano prawie żadnej zmiany średniej ceny w odniesieniu do poprzednich dwóch miesięcy, wahając się między 1 814 zł a 1 814 zł. W oparciu o analizę pierwszych czterech cen i ostatnich dwóch miesięcy, średnia cena znacznie wzrosła o 165 % w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Średnie ceny pokoi

Wykres pokazujący średnią cenę dla pokoi pokazuje, że nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 40 % korzystniejsze od średniej ceny wynoszącej 1 804 zł w mieście Pruszcz. W oparciu o wartości pokoi, nieruchomości w najkorzystniejszych cenach są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są korzystniejsze o 40 % od średnich cen wymienionych wyżej.

W odniesieniu do średniej ceny za m², nieruchomości wyposażone w 1 pokój są o 90 % droższe od średniej ceny !PRECIO2! / m² w mieście Pruszcz. Nieruchomości w najwyższych cenach w odniesieniu do pokoi / m² są wyposażone w 1 pokój. Ich ceny są o 90 % wyższe od średniej wartości podanej wyżej.

Ceny wg rodzaju nieruchomości

W odniesieniu do średniej ceny nieruchomości w mieście Pruszcz można zauważyć, że najkorzystniejszy rodzaj nieruchomości to Dom w wysokości 1 804 zł. Cena jest o 40 % niższa od średniej ceny nieruchomości. "Dom" jest w najkorzystniejszej cenie. Cena ta jest o 40 % korzystniejsza od średniej ceny wymienionej wyżej.

Wg średniej ceny za m² w regionie, najdroższy typ nieruchomości to Dom w cenie 57 zł / m². Dom w średniej w cenie 57 zł / m² jest najdroższym typem nieruchomości skierowanym do bardziej zamożnych miast.

Dane wykresu
Średnia cena czerwca
Średnie ceny m² czerwca
Liczba nieruchomości w Pruszcz
Liczba nieruchomości w woj. Kujawsko-pomorskie
3 000 zł
30 zł
22
44 634
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.